r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verslag van een schriftelijk overleg Tweede Kamer uitgebracht over de zichtbaarheidsakkoord Friese taal (Kamerstuk 35925-VII-163) - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

dinsdag 29 november 2022

Bij wetsvoorstel 36200 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Bijlage

Delen

Terug naar boven