r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 36219 - Intrekking Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing)