r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Roemeense justitie niet langer onder verscherpt toezicht EU

dinsdag 22 november 2022, 20:24
vlag Roemenië wapperend

STRAATSBURG (ANP) - Roemenië kan het verder af zonder extra bewaking op zijn justitie en corruptiebestrijding. De Europese Commissie gaat een eind maken aan het extra toezicht dat gold sinds het Balkanland lid werd van de Europese Unie. Dat was een van de voorwaarden voor Nederland om te kunnen instemmen met de aansluiting van Roemenië bij het Schengengebied, waarbinnen reizigers vrij kunnen reizen.

Roemenië heeft zich stevig ingespannen en veel vooruitgang geboekt, oordeelt de Commissie. Haar aanbevelingen zijn opgevolgd. Zo zijn het justitieapparaat en de strijd tegen corruptie versterkt met nieuwe wetten en nieuw gereedschap. Genoeg om het zonder de extra controles te kunnen stellen die bij de toetreding van Roemenië in 2007 zijn afgesproken, vindt de commissie, die nog wel te rade gaat bij de andere EU-lidstaten en het Europees Parlement. De Commissie houdt het in het vervolg bij het gewone toezicht op de rechtsstaat en het bijbehorende jaarverslag, zoals dat ook voor alle andere lidstaten geldt.

Nederland is altijd erg kritisch geweest over de vorderingen van Roemenië in onder meer de strijd tegen corruptie. Het houdt al jaren de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone tegen, maar dat dreigt een achterhoedegevecht te worden. De Commissie maant Nederland om zijn verzet te staken.

Terug naar boven