r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Memorie van antwoord uitgebracht bij wetsvoorstel 36177 - 2e incidentele suppl. begroting BZK 2022 (personele inzet voor crisisopvang)