r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europarlement staat stil bij eigen geschiedenis tijdens 70e verjaardag in Straatsburg

dinsdag 22 november 2022, 13:28
Viering 70 jaar EP
Bron: Sophie Semenowicz

STRAATSBURG (PDC1) - Op 22 november heeft het Europees Parlement2 tijdens de plenaire zitting in Straatsburg zijn 70-jarig bestaan gevierd. Tijdens de ceremonie, met hoogwaardigheidsbekleders van de Commissie, Raad en het Parlement zelf, werd stilgestaan bij de geschiedenis van het Europees Parlement. Ook de premiers van Frankrijk, Luxemburg en België hielden toespraken.

Het Europees Parlement werd in Straatsburg opgericht als de Algemene Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. In 1962 werd het omgedoopt tot het Europees Parlement, maar het zou nog tot 1979 duren voordat er voor het eerst directe verkiezingen georganiseerd werden.

Tijdens de viering werd uitgebreid stilgestaan bij de lessen van de Tweede Wereldoorlog. Zo stipte Xavier Bettel3, premier van Luxemburg, aan dat de grondrechten die in de Europese Unie ervoor zorgen dat hij als homoseksuele man kan zijn wie hij wil en zelfs regeringsleider kan worden.

Er werd, met name door Europarlementariërs zelf, ook gekeken naar de toekomst. Europarlementariër Stephane Sejourné4, voorzitter van de liberalen in het Europees Parlement, riep onder meer op om transnationale kieslijsten5 in te stellen. Deze lijsten moeten het mogelijk maken om op Parlementariërs uit andere lidstaten te stemmen. Roberta Metsola6 gaf in haar toespraak toe dat verandering in de Europese Unie niet altijd snel genoeg gaat.

De Poolse Europarlementariër Ryszard Legutko zorgde met zijn speech voor commotie in de plenaire zaal. Volgens hem heeft het Europees Parlement vooral schade aangericht, omdat het zich voordoet een Europees volk te vertegenwoordigen dat niet bestaat. Dit idee noemde hij een infectie, wat op zowel op boegeroep als applaus kon rekenen.

Bron: PDC

Delen


 • 1. 
  De centrale redactie van PDC IA verzamelt en bewerkt informatie voor nieuws- en agendavoorzieningen via diverse media en voor uiteenlopende doelgroepen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zowel digitale als gedrukte bronnen. De centrale redactie biedt behalve een actuele eerstelijnsvoorziening ook veel achtergrondinformatie.
   
 • 2. 
  Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.
   
 • 3. 
  Xavier Bettel (1973) is sinds 4 december 2013 minister-president van Luxemburg. Hij werd in 2011 leider van de Luxemburgse liberalen (Democratische Partij). Xavier Bettel was lange tijd advocaat en werd als 26-jarige in 1999 parlementslid. In november 2011 werd hij tot burgemeester van Luxemburg gekozen. Hij vormde na de verkiezingen van 2013 een regering met de sociaaldemocraten.
   
 • 4. 
  Stéphane Séjourné () is sinds 2 juli 2019 lid van het Europees Parlement. Séjourné maakt namens "La République en marche" deel uit van de Fractie Renew Europe en komt uit Frankrijk.
   
 • 5. 
  Democratie is één van de kernwaarden van de Europese Unie. Toch wordt de EU vaak verweten last te hebben van een democratisch tekort. Bij veel burgers leeft het gevoel dat ze geen invloed kunnen uitoefenen op wat er gebeurt in 'Brussel' en dat er sprake is van een kloof tussen de Europese instellingen en de inwoners. Om dit te verbeteren heeft het Europees Parlement een reeks wijzigingen van de Europese Kiesakte voorgesteld om de Europese verkiezingen te versterken en betrokkenheid van de kiezer te vergroten.
   
 • 6. 
  Roberta Metsola (1979) is sinds 18 januari 2022 voorzitter van het Europees Parlement. Zij is een Maltese christendemocrate, die sinds april 2013 lid van het Europees Parlement is. Sinds november 2020 was zij vicevoorzitter van het parlement. Mevrouw Metsola is advocaat en was internationaal secretaris van de Nationale Partij en medewerker van Hoge Vertegenwoordiger Catharine Ashton.
   

Terug naar boven