r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Minister Adema 'vaak naar Brussel' voor landbouw verder in de knel komt

maandag 21 november 2022, 20:52
P. (Piet) Adema (Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018)
Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe landbouwminister Piet Adema1 gaat flink wat tijd steken in Brussel. Nederland heeft bij de Europese Commissie2 en sommige andere lidstaten veel krediet verspeeld en ziet nieuwe Europese regels in de maak waardoor de landbouw verder in de knel zou kunnen raken.

Nederland liet het voorbije jaar geregeld verstek gaan, maar dat gaat Adema anders doen. "Ik denk dat het noodzakelijk is dat we hier zijn en dat het goed is dat ik hier ben", stelt de minister na zijn eerste vergadering met EU3-collega's. Om de koers te kunnen bijsturen en om bondgenoten te vinden bijvoorbeeld. "Dus ik zal hier vaak zijn, maar dat is misschien ook niet genoeg." Adema neemt zich ook voor "af en toe de telefoon te pakken en af en toe bij mekaar op bezoek te gaan" om vertrouwen te herwinnen en begrip te kweken voor de kopzorgen van Nederlandse boeren.

Dat is nodig, want er doemen nieuwe natuurherstelplannen op die boeren verder in de knel kunnen brengen, waarschuwt Adema, wiens vertrokken voorganger Henk Staghouwer4 er maar niet in slaagde om boeren uitzicht te bieden. Nederland heeft de handen al vol aan de stikstofcrisis, onderstreept hij.

Als de nieuwe natuurherstelverordening waaraan de Europese Commissie werkt "er nog weer overheen komt wordt de zaak zo complex dat er bijna niks meer kan in Nederland", meent Adema. Hij heeft zijn "hele grote zorgen" uitgesproken en was daar volgens hem ook niet de enige in. "Dit is ook een opdracht voor de commissie om daar eens even goed over na te denken."

Delen


 • 1. 
  Piet Adema (1964) is sinds 3 oktober 2022 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kabinet-Rutte IV. Hij was in 2013-2021 voorzitter van de ChristenUnie en eerder, in 2007-2011, lid van Gedeputeerde van Staten van Fryslân. Daarna was hij onder meer waarnemend burgemeester van Achtkarspelen, van Tynaarlo en van Borger-Odoorn. Adema was eerder werkzaam in het bedrijfsleven, onder meer als lichtadviseur en commercieel manager. Hij was laatstelijk onder meer voorzitter Schoonmakend Nederland.
   
 • 2. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   
 • 3. 
  De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.
   
 • 4. 
  Henk Staghouwer (1962) was van 10 januari tot en met 5 september 2022 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kabinet-Rutte IV. Hij trad af omdat hij zichzelf niet de juiste persoon op die post achtte om het stikstofprobleem op te lossen. Daarvoor zat hij namens de ChristenUnie in het college van gedeputeerde staten van Groningen. Eerder was hij eigenaar van meerdere bakkerswinkels.
   

Terug naar boven