r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

ACM: strengere EU-regels nodig om consument online te beschermen

maandag 21 november 2022, 12:07
code op laptop

DEN HAAG (ANP) - De Europese Commissie1 moet meer doen aan de bescherming van consumenten online. Daarvoor pleit de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in reactie op een aangekondigde evaluatie van de Europese consumentenregels. Zo worden sommige websites, apps en games nog altijd ontworpen om consumenten te misleiden, meent de toezichthouder.

De ACM wil dat de EU2 de Europese consumentenregels aanscherpt. Daarbij moet onder meer kritisch gekeken worden naar de beïnvloedingstactieken en misleidende vormgeving van bijvoorbeeld websites. Ook wil de ACM dat het gebruik van persoonsgegevens om prijzen, kortingen en advertenties te personaliseren wordt afgeremd.

Volgens ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh biedt de digitale economie de consument wel degelijk voordelen, maar vragen de risico’s om actie. "Wat ons betreft wordt de regelgeving duidelijker en strenger om misleiding van consumenten te voorkomen. Ook in de digitale economie moeten consumenten beschermd zijn", aldus Hijmans van den Bergh.

De Europese Commissie vraagt partijen om mee te denken over de huidige consumentenrichtlijnen. Daarmee willen de beleidsmakers onderzoeken in hoeverre de richtlijnen de onlineconsument nog voldoende beschermen.

Delen


  • 1. 
    Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
     
  • 2. 
    De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.
     

Terug naar boven