r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Timmermans hoopt met voorstel nieuw fonds toch op succesvolle COP

vrijdag 18 november 2022, 8:15
Frans Timmermans
Bron: European Commission

SHARM-EL-SHEIKH (ANP) - De Europese Unie heeft toch een voorstel gedaan om een speciaal schadefonds op te richten, waarmee kwetsbare landen schade vergoed krijgen die is veroorzaakt door de gevolgen van klimaatverandering. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans zegt dat dit voorstel bedoeld is om een "brug te slaan" naar de partijen die afgelopen dagen op de VN-klimaattop COP27 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh vasthielden aan een klimaatschadefonds.

Eerder zei Timmermans nog tegen zo'n speciaal fonds te zijn. Hij wilde "verlies en schade nú gaan financieren, via bestaande structuren", zei hij. Kwetsbare landen wilden juist een fonds omdat dit geld dan specifiek gericht zou zijn op schade, veroorzaakt door overstromingen, droogte of extreem weer. Timmermans zegt vrijdag dat de EU nu - onder strikte voorwaarden - akkoord gaat met zo'n fonds aangezien het erop leek dat dit de enige manier was om een overeenkomst te bereiken.

Een van de voorwaarden is dat alle landen stappen extra zetten om hun uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. "We willen een stapje erbij en verder gaan dan de afspraken die op de klimaattop in Glasgow al zijn gemaakt", zegt Timmermans. "Als je de uitstoot niet vermindert, dan is geen geld op aarde voldoende voor de schade die ontstaat." Hij noemt het voorstel van de EU een 'package deal'.

Verder wil de EU dat alleen de meest kwetsbare landen geld krijgen uit het fonds. Ook benadrukt Timmermans dat er een brede basis moet zijn van landen die zullen bijdragen aan het fonds. In het eerste voorstel voor een klimaatschadefonds stelden betrokken landen voor om 1992 als uitgangspunt te nemen. Volgens de EU is de economische situatie van sommige landen aanzienlijk verbeterd en zouden die landen nu - volgens de situatie in 2022 - mee moeten betalen. Daarmee heeft de EU het onder meer over China.

Vrijdag is de laatste officiële dag van de klimaattop, maar westerse landen maakten donderdag bij voorzitter Egypte duidelijk dat nog heel veel moet gebeuren om een acceptabele eindtekst te krijgen. Timmermans hoopt dat dit voorstel de doorslag zal geven.

Delen

Terug naar boven