r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese pijler van sociale rechten, vijf jaar later: van beginselen tot concrete maatregelen voor een sterk sociaal Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 17 november 2022.

Vandaag viert de EU de vijfde verjaardag van de Europese pijler van sociale rechten met het eerste Europees forum over werkgelegenheid en sociale rechten. Bij die gelegenheid wordt de balans opgemaakt van de vorderingen en wordt bepaald wat de volgende stappen zijn.

Er zijn nu vijf jaren verstreken sinds de afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten op de sociale top van Göteborg in 2017 door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. De toezeggingen die zij daarbij gedaan hebben, zijn sindsdien door de EU-leiders, sociale partners en maatschappelijke organisaties bevestigd op de sociale top van Porto in 2021. De Commissie heeft meer dan 130 initiatieven voorgesteld om de pijler in de lidstaten uit te voeren en een sociaal Europa tot stand te brengen dat eerlijk, inclusief en boordevol kansen is.

Deze initiatieven variëren van beloningstransparantie en gelijkheid tussen vrouwen en mannen, minimumlonen en investeren in vaardigheden tot het bestrijden van kinderarmoede, minimuminkomens en het beschermen van de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Na een sterk sociaal-economisch herstel na de COVID-19-pandemie blijven de beginselen van de pijler zeer relevant in de huidige context, waarin veel huishoudens moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen wegens hogere prijzen als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne.

De Europese pijler van sociale rechten waarmaken

De Commissie heeft in maart 2021 het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten gepresenteerd. De Commissie heeft het overgrote deel van de maatregelen in het plan inmiddels al goedgekeurd of opgestart. De vijfde verjaardag van de pijler werd gevierd met het eerste Europees forum voor werkgelegenheid en sociale rechten in Brussel met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, voormalig voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker, commissaris Schmit, en nog veel andere prominente gasten.

De regeringen van de EU-landen hebben de sociale streefcijfers van de EU voor 2030 in het actieplan voor de pijler onderschreven en hun nationale bijdrage aan de verwezenlijking van deze doelstellingen gepresenteerd. Samen zetten de toezeggingen van de lidstaten de EU stevig op weg om de voor de hele EU geldende streefcijfers te verwezenlijken of zelfs te overtreffen. De nationale streefcijfers zijn het resultaat van een intensief raadplegingsproces door de lidstaten, met inbegrip van intern overleg met belangrijke sociale actoren zoals de sociale partners, niet-gouvernementele organisaties en lokale autoriteiten.

De drie voor de hele EU geldende streefcijfers, die tegen 2030 moeten zijn bereikt, zijn:

  • minstens 78 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar moet een baan hebben;
  • minstens 60 % van alle volwassenen moet jaarlijks een opleiding volgen;
  • vergeleken met 2019 moet het aantal mensen dat met armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd, met minstens 15 miljoen worden verlaagd, waaronder ten minste 5 miljoen kinderen.

Voorbeelden van initiatieven voor de uitvoering van de pijler — die is opgebouwd rond de drie belangrijkste hoofdstukken, namelijk de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en sociale inclusie —, zijn:

Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt

Eerlijke arbeidsvoorwaarden

Sociale bescherming en inclusie

Achtergrond

Op 17 november 2017 hebben het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op de sociale top in Göteborg (Zweden) de Europese pijler van sociale rechten afgekondigd. De pijler bevat twintig leidende rechten en beginselen voor een sterk sociaal Europa in de 21e eeuw dat eerlijk, inclusief en boordevol kansen is.

De sociale top in Porto op 7 en 8 mei 2021 bood de lidstaten de gelegenheid om hun toezeggingen en ambities te bekrachtigen. De EU-partners (EU-instellingen, sociale partners in de EU en maatschappelijke organisaties) hebben op 7 mei 2021 de drie kerndoelen voor 2030 onderschreven in de gezamenlijke verklaring van Porto over sociaal engagement. Op 8 mei 2021 hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de EU de Verklaring van Porto goedgekeurd, waarin vooral aandacht wordt geschonken aan een sociaal Europa. Op 25 juni 2021 heeft de Europese Raad de kerndoelen van de EU van het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten verwelkomd in overeenstemming met de Verklaring van Porto.

Voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten is EU-financiering beschikbaar, met name uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+), dat projecten financiert die sociale inclusie bevorderen, armoede bestrijden en in mensen investeren, en ook uit andere fondsen van het cohesiebeleid, uit de faciliteit voor herstel en veerkracht en uit InvestEU.

Het Europees forum over werkgelegenheid en sociale rechten is het jaarlijkse vlaggenschipevenement van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de Commissie (DG EMPL). Het vindt dit jaar voor het eerst plaats en biedt de gelegenheid om de vijfde verjaardag van de Europese pijler van sociale rechten te vieren.

Meer informatie

Europese pijler van sociale rechten

Actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten

Europees forum over werkgelegenheid en sociale rechten

Factsheet: Actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten


Delen

Terug naar boven