r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europees Parlement stemt voor gezamenlijke regels cyberveiligheid

donderdag 10 november 2022, 17:30
code op laptop

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement keurde vandaag regels goed die strengere toezichts- en handhavingsmaatregelen eisen van EU-landen op het gebied van cyberveiligheid. Het doel van de regels is het tot stand brengen van een gemeenschappelijk hoog niveau van cyberbeveiliging in alle lidstaten.

"Ransomware en andere cyberbedreigingen hebben Europa veel te lang geteisterd", aldus Bart Groothuis, de VVD-Europarlementariër die als rapporteur betrokken is bij het beleid. Groothuis gaf voor de stemming een pleidooi waarin hij aangaf dat de EU actie moet ondernemen om bedrijven, overheden en de samenleving weerbaarder te maken tegen vijandige cyberoperaties.

Lidstaten moeten hun investeringen in moderne cyberdefensievermogens aanzienlijk opvoeren. Dit dient op basis van samenwerking te gebeuren: de lidstaten kunnen gebruik maken van bestaande platforms en financieringsmechanismen op EU-niveau.

Essentiële sectoren zoals energie, vervoer, banken, gezondheidszorg, digitale infrastructuur, openbaar bestuur en ruimtevaart gaan onder de nieuwe veiligheidsrichtlijn vallen. Met de Europese richtlijn zouden zo'n 160.000 entiteiten geholpen worden om hun greep op de veiligheid te versterken.

Na de goedkeuring door het Parlement moet ook de Raad de richtlijn formeel goedkeuren voordat deze in werking treed.

Bron: Europees Parlement, Europese Commissie

Terug naar boven