r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Strengere EU-deal over uitstoot broeikasgassen voor lidstaten

woensdag 9 november 2022, 15:30
Kernenergie

DEN HAAG (PDC) - De Raad en het Europees Parlement bereikten op 8 november een politiek akkoord over strengere regulering van emissiereducties die onderdeel uitmaken van het 'Fit for 55' plan. Minder flexibiliteit en meer transparantie moet de handhaving van de Europese Klimaatwet op weg helpen.

Ook zijn de Raad en het Parlement voornemens de doelstellingen omtrent broeikasgasemissie ambitieuzer te maken. De jaarlijkse broeikasgasemmisiereducties, waar landen aan gebonden zijn, komen hoger te liggen. Deze doelstellingen zijn voor elk land apart berekend. Als het akkoord officieel wordt ondertekend door de Raad en het Parlement, liggen alle reductiedoelen tussen de 10 en 50 procent.

Bron: Europees Parlement

Delen

Terug naar boven