r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Kabinet reageert overwegend positief op energiepakket Europese Commissie

woensdag 9 november 2022, 15:50
Drs. R.A.A. (Rob) Jetten [Bron: Rijksoverheid.nl]
Bron: Rijksoverheid.nl

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet heeft via een brief van de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, overwegend positief gereageerd op het nieuwe energiepakket van de Europese Commissie. De Europese Commissie presenteerde het pakket op 18 oktober om de hoge energie- en gasprijzen te adresseren.

Het energiepakket bestaat uit vier onderdelen. De eerste twee hebben betrekking op de gezamenlijke inkoop van gas door de EU-lidstaten. Het kabinet is hier positief over, omdat het van mening is dat een gezamenlijk optreden in de gasmarkt kan bijdragen aan het dempen van de hoge prijzen, omdat los opererende marktpartijen de prijs van het beschikbare gas opdrijven. Daarbij draagt het ook bij aan het garanderen van de leveringszekerheid.

Desalniettemin betreurt het kabinet dat de gasbesparingsdoelen in het pakket niet worden verhoogd of verplicht. Het kabinet stelt dat gasbesparing het meest gerichte en doeltreffende instrument is om de hoge gasprijzen tegen te gaan en schaarste op de gasmarkt het hoofd te bieden.

Het derde onderdeel betreft het verzachten van de impact van de hoge gasprijzen. Hiervoor wil de Commissie het tijdelijk crisissteunkader aanpassen en verlengen en overweegt het een marktcorrectiemechanisme. Zo'n marktcorrectiemechanisme zou een dynamisch prijsplafond voor gas inhouden. Minister Jetten schrijft dat het kabinet het belangrijk vindt om op Europees niveau verzachtende maatregelen te nemen om de hoge gasprijzen en de impact daarvan te adresseren, maar dat het waakzaam blijft voor maatregelen die onnodig hard ingrijpen in de markt. In de ogen van het kabinet hindert het marktcorrectiemechanisme de werking van de vrije markt.

Ten vierde opperde de Commissie om kritieke infrastructuur beter te beschermen en te optimaliseren, naar aanleiding van de sabotage van de Nord Stream gaspijpleidingen. Het kabinet onderschrijft het belang hiervan.

De verwachting is dat tijdens de Energieraad van 24 november een politiek akkoord wordt bereikt over het energiepakket van de Europese Commissie.

Bron: Tweede Kamer, Rijksoverheid, Europese Commissie

Terug naar boven