r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese gezondheidsunie

De Europese gezondheidsunie biedt mogelijkheid tot intensievere samenwerking tussen lidstaten bij gezondheidscrises. Het is een wettelijk kader dat de Europese Unie in staat stelt om sneller en efficiënter te reageren op toekomstige crises zoals de coronacrisis in 2020.

De gezondheidsunie voorziet de EU van een vast kader waarbinnen de instellingen en lidstaten kunnen samenwerken tijdens gezondheidscrises. Het bouwt voort op de ervaring die is opgedaan tijdens de coronacrisis en bevat ook een monitoringsmechanisme. Tijdens crises biedt het de EU de mogelijkheid om gezamenlijke maatregelen te nemen en gezamelijk medische artikelen in te kopen. Ook wordt het mogelijk om op EU-niveau een medische noodtoestand uit te roepen.

2020 markeert het begin van de coronacrisis. Het volksgezondheidsbeleid van de EU stippelt uit dat iedere lidstaat zelf verantwoordelijk is voor de eigen gezondheidszorg en dat bij crises de EU coördinerend en ondersteunend kan optreden. In de coronacrisis werd duidelijk dat een adequate reactie en intensieve samenwerking tussen de lidstaten niet vanzelfsprekend was. Om in de toekomst voorbereid te zijn, heeft de EU de Europese gezondheidsunie opgericht.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven