r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

EU-Rekenkamer ziet meer fouten en keurt uitgaven opnieuw af

donderdag 13 oktober 2022, 9:11
gewijzigd

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Rekenkamer heeft de uitgaven van de Europese Unie van 2021 afgekeurd. Stef Blok, het Nederlandse lid van de controleur van de EU-begroting, zegt dat vorig jaar meer fouten zijn gemaakt dan in de jaren daarvoor, toen de uitgaven ook al afgekeurd werden. Bovendien maakt hij zich zorgen over de betalingen uit het coronaherstelfonds.

Het gevonden percentage van betalingen waarmee fouten zijn gemaakt is volgens de Rekenkamer toegenomen van 2,7 procent naar 3 procent. Dat ligt boven de toegestane marge van 2 procent en daarom keurt de instantie de uitgaven af. De inkomsten en de rekeningen van de EU zijn wel goedgekeurd.

Blok vindt het "zorgelijk dat de uitgaven jaar na jaar worden afgekeurd" en dat er zoveel onjuistheden in de betalingen zitten. "Ik zou mij daar zeer ongemakkelijk bij voelen", aldus de oud-minister, die sinds afgelopen zomer lid is van de Rekenkamer. Dat probleem zou in de komende jaren nog vergroot kunnen worden door het omvangrijke coronaherstelfonds. Het is volgens Blok lastig om te controleren of lidstaten terecht betalingen uit dat fonds hebben gekregen, omdat de Europese Commissie daar geen heldere criteria voor heeft opgesteld.

Als landen hun doelstellingen vaag formuleren of op de langere termijn schuiven, vergroot dat de kans op fouten. Blok zou graag zien dat de herstelplannen van landen zo concreet mogelijk zijn, zodat de Rekenkamer die ook goed kan meten en toetsen.

Het coronaherstelfonds werd in 2020 opgezet om landen uit de coronacrisis te trekken. Dit jaar hebben de lidstaten veel kapitaal uit het fonds ontvangen, maar in 2021 is alleen nog aan Spanje geld uitgekeerd. De Rekenkamer concludeert dat Spanje één van de 52 gestelde doelstellingen nog niet gehaald heeft, maar dat had geen financiële gevolgen.

"Nederland heeft ook een lijvig plan" voor geld uit het herstelfonds volgens Blok. Hij vindt dat het ook voor de regering belangrijk is om de doelen zo duidelijk en toetsbaar mogelijk te maken. Niet alleen voor de Commissie en de Rekenkamer, "ook de Tweede Kamer moet de doelstellingen kunnen controleren".

Terug naar boven