r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

EU-export door vrijhandelsverdragen voor het eerst meer waard dan €1 biljoen

dinsdag 11 oktober 2022, 15:35
Europese Commissie logo op het glas
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

DEN HAAG (PDC) - De export van de Europese Unie (EU) op basis van vrijhandelsverdragen was in 2021 voor het eerst meer waard dan 1 biljoen euro. Exporthandel met zogenoemde voorkeurspartners steeg 16 procent ten opzichte van 2020. Export naar alle handelspartners steeg gemiddeld met 13 procent.

In het rapport van de Europese Commissie staat onder andere omschreven hoe deze cijfers aantonen dat het wegnemen van handelsbelemmeringen zijn vruchten afwerpt. In 2021 werden in totaal 39 handelsbelemmeringen deels of volledig opgeheven.

De EU streeft naar vrije handel en doet dit onder andere door middel van handelsverdragen, het wegnemen van belemmeringen en het ondersteunen van kleine bedrijven. Dit leidde tot de groei in export. De Commissie geeft ook aan hoe dit bijdraagt aan de werkgelegenheid binnen de EU.

Bron: Europese Commissie

Terug naar boven