r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

NOS: Overdracht asielzoekers aan ander EU-land lastig

maandag 3 oktober 2022, 19:52
Bord immigration office koninklijke marechausse
Bron: Fotograaf: Marijke Farahani-Schoonenboom

MEDIAWATCH (NOS) - Ruim tachtig procent van de Nederlandse verzoeken om asielzoekers terug te sturen naar het land waar ze eigenlijk asiel hadden moeten aanvragen, leidt tot niets. Dat blijkt uit recente cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het ministerie van Justitie. Dat percentage geldt voor 2020, het jaar waarvan alle procedures zijn afgerond.

Het overgrote deel van de asielzoekers die op basis van de zogeheten Dublin Verordening ergens anders asiel moeten aanvragen, verdwijnt voor vertrek namelijk in de illegaliteit, geeft het ministerie als een verklaring.

Tot en met augustus 2022 heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 6760 verzoeken tot overdracht naar andere Europese landen uitgestuurd (dat zijn er soms meerdere per asielzoeker). Daarmee zijn er dit jaar al net zoveel Dublin-verzoeken uitgestuurd als in heel 2021. Die toename leidt alleen nog niet tot meer en snellere uitstroom uit de opvang. De beslistermijn bij de IND in dit soort zaken is namelijk opgelopen van 14 naar 26 weken. En in afwachting van hun beslissing verblijven er op dit moment ruim 3500 Dublin-claimanten in de asielopvang, volgens Justitie.

Delen

Terug naar boven