r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie voert strijd tegen asbest op

woensdag 28 september 2022, 17:09
Nicolas Schmit
Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil de grenswaarde voor blootstelling aan de kankerverwekkende stof asbest op de werkvloer met een factor tien verlagen. Dat is volgens Eurocommissaris Nicolas Schmit (Werkgelegenheid en Sociale Rechten) nodig omdat ondanks een asbestverbod sinds 2005 nog steeds jaarlijks tienduizenden werknemers overlijden aan de gevolgen van contact met asbest.

"78 procent van alle werkgerelateerde kankers in de lidstaten hebben te maken met asbest", aldus Schmit. In 2019 overleden in de Europese Unie meer dan 70.000 mensen aan de gevolgen van vroegere blootstelling aan asbest op het werk. Naar schatting tussen 4 en ruim 7 miljoen mensen worden dagelijks nog blootgesteld aan asbest, bijvoorbeeld bij renovatie- en sloopwerkzaamheden aan oude gebouwen. 97 procent van hen werkt dan ook in de bouwsector.

De Commissie stelt voor de grenswaarde uit 2009 voor blootstelling aan asbest van 0,1 vezels per kubieke centimeter te verlagen tot 0,01 omdat de komende jaren vanwege de transitie naar een klimaatneutrale economie veel gebouwen gerenoveerd moeten worden. Extra bescherming is daarom nodig.

De aanpassing moet worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement. Agnes Jongerius (PvdA) is ontgoocheld. Het EU-parlement wil een limiet van 0,001 vezels per kubieke centimeter. "Ons einddoel is een wereldwijd verbod op asbest", zegt ze. "Alleen een asbestvrije wereld is een veilige wereld."

Delen

Terug naar boven