r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie wil interne markt beschermen bij crises

woensdag 21 september 2022, 10:48
Aankomst van coronavaccins
Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie wil dat er goede procedures komen om de interne markt zo soepel mogelijk te laten functioneren bij een volgende crisis. Het doel is mogelijke crises vroegtijdig te signaleren, en mocht een crisis er echt komen een duidelijke set regels te hebben over wat de lidstaten wel en niet moeten doen, en wat de Commissie moet oppakken.

Bij het uitbreken van de coronapandemie begin 2020 sloten lidstaten grenzen, ook voor elkaar. Voor medische hulpmiddelen stelde iedere lidstaat eigen eisen. Dit soort maatregelen en slechte afstemming tussen de lidstaten leidde tot problemen. In allerijl zijn toen maatregelen genomen; bijvoorbeeld om het vrachtvervoer voor essentiële zaken door te kunnen laten gaan. Voor zorgpersoneel werd een uitzondering gemaakt op reisverboden.

Om dat soort problemen te voorkomen stelt de Commissie voor om van tevoren voor verschillende crisis een set acties en voorstellen klaar te hebben liggen zodat er geen tijd verloren gaat. Wanneer de interne markt mogelijk bedreigd wordt, zoals door een pandemie of het wegvallen van strategische goederen zou de Commissie het voortouw moeten nemen in het opbouwen van reserves en het plannen van maatregelen.

Mocht het echt tot een crisis komen wil de Commissie een soort noodtoestand kunnen uitroepen, de "Single Market emergency mode". Lidstaten moeten dan de plannen die klaar liggen volgen. Het wordt expliciet verboden voor lidstaten barrières op te werpen voor het vrije verkeer binnen de interne markt.

De Commissie is in eerste instantie ook leidend in het inkopen van essentiële goederen. Hierbij wordt ook de industrie betrokken. De Commissie kan deze noodtoestand alleen inroepen als er aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.

Bron: EU Monitor, Europese Commissie

Delen

Terug naar boven