r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Reacties van Nederlandse Europarlementariërs op Staat van de Unie toespraak

donderdag 15 september 2022, 13:45
Acronym "SOTEU" for the State of the European Union
Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC1) - Nederlandse Europarlementariërs hebben kritiek geuit op diverse aspecten van de Staat van de Unie (SOTEU). Dit is in contrast tot de voorzitters van de Europese parlementsfracties, die voornamelijk lovend zijn.

Volgens Peter van Dalen2 (CU3) was het terecht dat Oekraïne veel aandacht kreeg in de toespraak van Ursula von der Leyen4. "We staan schouder aan schouder met Oekraïne," aldus van Dalen. Hij had echter ook kritiek. Zo was er volgens hem niet genoeg aandacht voor godsdienstvrijheid in de speech en bleef de benoeming van de Speciale Europese Gezant voor de Godsdienstvrijheid uit.

Volgens Lara Wolters5 (PvdA6) start democratie in Europa niet met (potentiële) kandidaat-lidstaten of buitenlandse autocraten, zoals Von der Leyen in haar toespraak suggereerde. "Democratie start in ons eigen huis, door Polen en Hongarije tegen te houden," aldus Wolters.

Ook uit de conservatieve hoek was er kritiek op de SOTEU. Zo was het volgens Bert-Jan Ruissen7 (SGP8) de toespraak een "gedachteloze reflex" om problemen op te lossen door in te zetten op meer Europa. Rob Roos9 (JA2110) stelde zelfs dat de huidige energiecrisis de schuld is van de Commissie. Volgens hem heeft de Commissie jarenlang kernenergie gesaboteerd en de eigen gasproductie tegengewerkt. "Nu krijgen we een koude winter en krijgt Rusland de schuld, maar iedere zelfreflectie ontbreekt."

Bron: Brusselsennieuwe.nl; Twitter/@petervdalen/@larawoltersEU/@hjaruissen/@rob_roos

Delen


 • 1. 
  De centrale redactie van PDC IA verzamelt en bewerkt informatie voor nieuws- en agendavoorzieningen via diverse media en voor uiteenlopende doelgroepen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zowel digitale als gedrukte bronnen. De centrale redactie biedt behalve een actuele eerstelijnsvoorziening ook veel achtergrondinformatie.
   
 • 2. 
  Peter van Dalen (1958) is sinds 14 juli 2009 lid van het Europees Parlement. Hij maakt deel uit van de fractie van de Europese Volkspartij. De heer Van Dalen was lijsttrekker van ChristenUnie/SGP bij de Europese verkiezingen van 2009, 2014 en 2019. Hij was hoofdinspecteur-directeur bij de Toezichtseenheid Binnenvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Daarvoor was hij onder meer medewerker van Europarlementariër Van der Waal en lid van de gemeenteraad van Houten. De heer Van Dalen houdt zich in het Europees Parlement met name bezig met vervoer, godsdienstvrijheid in het EU buitenland beleid, de euro(crisis) en het visserijbeleid. Hij is vicevoorzitter van de Visserijcommissie.
   
 • 3. 
  De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten. Politiek leider van de ChristenUnie is sinds november 2015 Gert-Jan Segers. De partij ontstond in januari 2000 als samenwerkingsverband tussen het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF). Per 22 januari 2000 zijn de partijen gefuseerd.
   
 • 4. 
  Dr. Ursula von der Leyen (1958) is vanaf 1 december 2019 voorzitter van de Europese Commissie. Zij is opgeleid tot arts en was werkzaam in een Vrouwenkliniek en als docent. Namens de CDU begon zij haar politieke loopbaan in de Landsdag en regering van Neder-Saksen. In 2009 werd zij Bondsdaglid en minister in het kabinet-Merkel. Achtereenvolgens was zij minister van Gezin en Jeugd, Arbeid en Sociale Zaken, en sinds 2013, van Defensie.
   
 • 5. 
  Lara Wolters (1986) is sinds 9 juli 2019 lid van het Europees Parlement voor de PvdA. Zij maakt deel uit van de S&D-fractie. Voordien was zij beleidsmedewerker van de S&D-fractie in het Europees Parlement en daarvoor werkte zij onder meer als PA-consulent. Mevrouw Wolters houdt zich in het Europees Parlement bezig met onderwijs, juridische zaken en begrotingscontrole.
   
 • 6. 
  De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. De partij werd opgericht in 1946 als een voortzetting van de vooroorlogse Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP), de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU). De huidige (tijdelijke) politiek leider is Attje Kuiken
   
 • 7. 
  Bert-Jan Ruissen (1972) is sinds 2 juli 2019 lid van het Europees Parlement, als lid van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers. Hij was lijsttrekker van de SGP bij de Europese verkiezingen 2019. De heer Ruissen was coördinerend beleidsambtenaar landbouw en innovatie op het ministerie van Economische Zaken en fractievoorzitter van de SGP in de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel. In het Europees Parlement is de heer Ruissen lid van de commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de commissie visserij.
   
 • 8. 
  De SGP is een behoudende christelijke (reformatorische) partij aan de rechterkant van het politieke spectrum, die strikt volgens Bijbelse normen politiek wil bedrijven. Politiek leider van de SGP is Kees van der Staaij. De partij werd opgericht op 24 april 1918 en is daarmee de oudste nog bestaande partij van Nederland.
   
 • 9. 
  Rob Roos (1966) is sinds 2 juli 2019 lid van het Europees Parlement. Hij maakt namens JA21 deel uit van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers; tot december 2020 was dat namens Forum voor Democratie (FVD). De heer Roos was in 2019 enkele maanden lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland en tot juli 2019 fractievoorzitter. Hij is ondernemer in de ICT-sector en was werkzaam in het bedrijfsleven.
   
 • 10. 
  JA21 is een conservatief-liberale partij. De naam staat voor ‘het Juiste Antwoord’ maar ook voor de voorletters van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Zij richtten op 18 december 2020 de partij op, nadat zij eerder FVD hadden verlaten. JA21 wil 'rechtse kiezers waar voor hun stem geven' en pleit voor het weer terug nemen van met de EU gedeelde bevoegdheden op een aantal terrein, minder immigratie en lagere lasten.
   

Terug naar boven