r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement: Hongarije niet langer volwaardige democratie

donderdag 15 september 2022, 14:00
gewijzigd
Europees Parlement
Bron: Wikicommons/David Iliff

STRAATSBURG (ANP) - EU1-land Hongarije kan niet langer worden beschouwd als een volwaardige democratie, stelt het Europees Parlement2. Het is tijd om hard in te grijpen en geen geld uit het coronaherstelfonds naar Boedapest te sturen tot Hongarije voldoet aan de afspraken over de rechtsstaat, vindt het parlement.

Het EU-parlement keurde een rapport over Hongarije goed met als conclusie dat er weliswaar verkiezingen in het land plaatsvinden maar de macht in feite bij slechts één persoon ligt, namelijk premier Viktor Orbán3. Hij regeert sinds 2010 met een absolute meerderheid. Ondanks allerlei Europese procedures om Hongarije op het rechte pad te krijgen, gaat de uitholling van de rechtsstaat er door en is het droevig gesteld met corruptie in het land. De EU heeft niet doortastend genoeg tegen Orbáns regering opgetreden, aldus de Europarlementariërs.

De PvdA4-delegatie vindt dat de Europese Commissie5, die het Hongaarse coronaherstelplan nog moet goedkeuren, meer vaart moet maken met het conditionaliteitsmechanisme, dat het EU-budget aan de rechtsstaat koppelt. Ook ziet de PvdA niets in de voorstellen die Hongarije eind augustus in Brussel indiende om tegemoet te komen aan de zorgen, zoals de beoogde oprichting van een anticorruptie-autoriteit.

Europarlementariër Lara Wolters6 (PvdA): "Orbán speelt mooi weer door plannen over een waakhond voor anti-corruptie aan te kondigen. Dat terwijl hij gewoon doorgaat met het verdelen van lucratieve contracten onder zijn vrienden. De Europese Commissie kan daarom maar een ding doen: de geldkraan dichtdraaien."

Volgens GroenLinks7-politica Tineke Strik8 moet Hongarije ook op andere subsidies worden gekort, zoals landbouwfondsen. Ze zegt dat Hongaars misbruik van en fraude met landbouwfondsen zijn aangetoond. Strik dringt er bij de commissie en de lidstaten op aan "sterk te blijven totdat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de vrijheid van media, de academische vrijheid, de anticorruptiewetgeving en de naleving van uitspraken volledig zijn hersteld".

Zowel het Europees Hof van Justitie9 als de Europese Rekenkamer10 en EU-fraudedienst OLAF11 hebben de afgelopen jaren zeer negatief geoordeeld over de rechtsstaat in Hongarije. Volgens EU-bronnen neemt de Europese Commissie een dezer dagen een beslissing over het Hongaarse herstelplan.

Delen


 • 1. 
  De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.
   
 • 2. 
  Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.
   
 • 3. 
  Viktor Orbán (1963) is sinds 29 mei 2010 minister-president van Hongarije. Hij is leider van de centrumrechtse/christendemocratische partij Fidesz. Orban speelde een belangrijke rol bij de overgang van Hongarije van het communisme naar de democratie. Hij was oprichter van Fidesz, aanvankelijk een liberale jongerenbeweging. In 1990 werd hij lid van het Hongaarse parlement. Als leider van Fidesz-Hongaarse Volksparij werd hij in 1998 premier, tot 2002. Daarna was hij tot 2010 oppositieleider.
   
 • 4. 
  De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. De partij werd opgericht in 1946 als een voortzetting van de vooroorlogse Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP), de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU). De huidige (tijdelijke) politiek leider is Attje Kuiken
   
 • 5. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   
 • 6. 
  Lara Wolters (1986) is sinds 9 juli 2019 lid van het Europees Parlement voor de PvdA. Zij maakt deel uit van de S&D-fractie. Voordien was zij beleidsmedewerker van de S&D-fractie in het Europees Parlement en daarvoor werkte zij onder meer als PA-consulent. Mevrouw Wolters houdt zich in het Europees Parlement bezig met onderwijs, juridische zaken en begrotingscontrole.
   
 • 7. 
  GroenLinks is een progressieve partij, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks is sinds 12 mei 2015 Jesse Klaver. De partij werd opgericht op 24 november 1990 als fusie van de Communistische Partij van Nederland (CPN), de Evangelische Volkspartij (EVP), de Politieke Partij Radikalen (PPR) en de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP).
   
 • 8. 
  Tineke Strik (1961) is sinds 2 juli 2019 lid van het Europees Parlement voor GroenLinks. Zij maakt deel uit van de fractie van de Groenen/Vrije Europese Alliantie. Mevrouw Strik was van 12 juni 2007 tot 11 juni 2019 Eerste Kamerlid voor GroenLinks en vanaf 2015 fractievoorzitter. Zij was eerder onder meer werkzaam bij Vluchtelingenwerk en bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en was vier jaar wethouder van Wageningen. Zij promoveerde in 2011 op een proefschrift over het Europees asiel- en migratiebeleid. Sinds mei 2020 is zij in Nijmegen deeltijd-hoogleraar. In de Eerste Kamer hield mevrouw Strik zich onder meer bezig met justitie, asiel- en migratiebeleid, bestuurlijke vernieuwing, buitenlandse zaken, defensie en Europese zaken. Zij is in het Europees Parlement lid van de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.
   
 • 9. 
  Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) moet ervoor zorgen dat de wetten en regels die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast. De Europese wetten - het gemeenschapsrecht - moeten in alle lidstaten hetzelfde worden uitgevoerd. Het Hof van Justitie ziet er verder op toe dat het EU-recht in alle lidstaten op dezelfde manier wordt toegepast.
   
 • 10. 
  De Europese Rekenkamer controleert of de financiële middelen van de Europese Unie correct worden gebruikt en op een efficiënte manier worden ingezet. De Rekenkamer onderzoekt de financiële verslagen van alle Europese instellingen. Zij is het financiële geweten van Europa dat erop toeziet dat de burgers 'waar voor hun geld krijgen'.
   
 • 11. 
  Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) is een directoraat-generaal dat tot doel heeft fraude, corruptie en andere onrechtmatige activiteiten in de Europese Unie te bestrijden. Hieronder valt ook de bestrijding van wanbeheer binnen EU-instellingen zelf. Met deze doelstelling beschermt OLAF de financiële belangen van de Europese Gemeenschap.
   

Terug naar boven