r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederland ontvangt 413 miljoen voor kwetsbaren op arbeidsmarkt en voedselhulp

donderdag 15 september 2022, 8:30
man maakt bord

DEN HAAG (ANP) - Nederland ontvangt tot en met 2027 in totaal 413 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) om mensen in een kwetsbare arbeidspositie te ondersteunen en om - voor het eerst met dit geld - armoede tegen te gaan. De Europese Commissie1 heeft het programma van Nederland goedgekeurd, laat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid2 weten.

Een groot deel van het geld, 270 miljoen, gaat naar gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s en naar sectorfondsen. Zij kunnen mensen met een uitkering ondersteunen bij het vinden van een baan en mensen laten om- en bijscholen zodat ze bijvoorbeeld ander werk kunnen doen. Hoewel er in veel sectoren personeelstekorten zijn, staan er volgens het ministerie nog veel mensen langs de kant die graag aan de slag willen.

Minister Carola Schouten3 (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) maakt voor het eerst ook deze Europese middelen vrij voor voedselhulp, materiële ondersteuning en het tegengaan van kinderarmoede. Door de hoge inflatie komen veel mensen in de knel. Mensen die het niet redden met hun inkomen, kunnen tijdelijk voedselhulp en andere ondersteuning krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om schoolspullen voor kinderen maar ook toiletartikelen zoals menstruatieproducten.

Hiervoor is 16 miljoen euro uitgetrokken. Aanvankelijk was het bedrag circa 12 miljoen maar Schouten heeft het opgehoogd, met de bedoeling dat 2,5 miljoen euro specifiek bestemd is voor de aanpak van kinderarmoede.

"Zeker in deze tijd, waarin een toenemend aantal mensen in de knel komt door de stijgende prijzen, zijn deze middelen erg welkom. Ze ondersteunen onze nationale doelstellingen en inspanningen, zoals het gelijkwaardig mee kunnen doen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij", aldus Schouten.

Organisaties kunnen vanaf komende maand subsidieaanvragen indienen. Partijen mogen geen winstoogmerk hebben en ze moeten 10 procent eigen middelen inbrengen.

Delen


 • 1. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   
 • 2. 
  Het ministerie is onder meer belast met het algemeen sociaaleconomisch beleid, met name voor het werkgelegenheidsbeleid, arbeidsaangelegenheden en voor het inkomens- en vermogensbeleid. Het ministerie draagt ook zorg voor de sociale zekerheid in Nederland.
   
 • 3. 
  Carola Schouten (1977) is sinds 10 januari 2022 minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen en viceminister-president in het kabinet-Rutte IV. Van 6 september tot 3 oktober 2022 was zijn tevens waarnemend minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarvoor was zij al minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en viceminister-president in het kabinet-Rutte III. Van 18 mei 2011 tot 26 oktober 2017 en van 31 maart 2021 tot 10 januari 2022 was zij Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Eerder was zij medewerkster financiën en sociale zaken van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Mevrouw Schouten groeide op in Giessen in het Land van Heusden en Altena. In de Tweede Kamer hield zij zich met name bezig met financieel-economische aangelegenheden, Europese zaken, sociale zaken, werkgelegenheid en pensioenen en wonen.
   

Terug naar boven