r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement steunt verhoging doelen hernieuwbare energie

woensdag 14 september 2022, 16:26

DEN HAAG (PDC1) - Het Europees Parlement2 is woensdag akkoord gegaan met een verhoging van de doelstellingen voor hernieuwbare energie in de EU. Door de ophoging moet in 2030 minstens 45% van de opgewekte energie schoon zijn, in plaats van de eerdere doelstelling van 40% uit 2021.

De maatregelen behoorden tot een bestaande richtlijn uit 2009, waarvoor de doelstellingen in 2018 al opgehoogd waren tot 32%. Door de aanscherping van de klimaatambities van de Europese Commissie3 in het Fit for 55-pakket uit 2021 werd de doelstelling vorig jaar al opgehoogd tot 40%. In mei 2022 stelde de Commissie een verdere verhoging voor naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne. Deze laatste verhoging is nu geaccordeerd door het Parlement.

Voordat de richtlijn definitief in werking treedt moet de Raad van Ministers er nog mee akkoord gaan.

Bron: Europees Parlement

Delen


 • 1. 
  De centrale redactie van PDC IA verzamelt en bewerkt informatie voor nieuws- en agendavoorzieningen via diverse media en voor uiteenlopende doelgroepen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zowel digitale als gedrukte bronnen. De centrale redactie biedt behalve een actuele eerstelijnsvoorziening ook veel achtergrondinformatie.
   
 • 2. 
  Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.
   
 • 3. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   

Terug naar boven