r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Kabinet prijst energieplan Brussel, maar wil nadruk op besparen

donderdag 15 september 2022, 8:34
gewijzigd
Drs. R.A.A. (Rob) Jetten
Bron: Rijksoverheid.nl

DEN HAAG/STRAATSBURG (ANP) - Het kabinet is ingenomen met de voorstellen van de Europese Commissie1 om wat te doen aan de torenhoge energieprijzen. Maar de aandacht moet vooral uitgaan naar het verlagen van het energieverbruik, vindt energieminister Rob Jetten2.

De Commissie stelt onder meer voor de overwinsten van energiebedrijven af te romen. Met dat geld kunnen EU3-landen burgers en bedrijven helpen die hun energierekeningen niet meer kunnen betalen. Ook zouden lidstaten hun elektriciteitsverbruik met 10 procent moeten terugbrengen. Een besparing van 5 procent in de piekuren van de dag zou voor EU-landen zelfs verplicht worden, als zij instemmen.

Nederland, Europees koploper in het verlagen van het energieverbruik, "zet vooral in" op die energiebesparing. Daarmee "pakken we het probleem bij de bron aan en kunnen we de grootste impact maken". Maar het kabinet kan zich "goed vinden in het merendeel van de plannen", zegt Jetten.

Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA) vindt dat de Commissie goede maatregelen voorstelt. "Maar veel van de plannen hangen af van de concrete uitvoering in de lidstaten, en daar ben ik minder gerust op", zegt hij. "Het lijkt er immers niet op dat ons kabinet de urgentie van de energiecrisis inziet en daarnaar handelt. We wachten al weken op het kabinet om in te grijpen om energie betaalbaar te maken."

"Ongekende tijden vragen om ongekende maatregelen", vindt CDA-collega Tom Berendsen van de voorgestelde noodinterventie. "Om te zorgen dat gezinnen en ondernemers deze winter niet onderuitgaan, moeten we alle zeilen bijzetten. Betaalbare energie is een publiek belang dat we te veel aan de markt hebben overgelaten. Poetin gebruikt energie als wapen en dat wapen moeten we zo snel mogelijk van hem afnemen."

GroenLinks4 steunt de plannen van de Commissie eveneens en hoopt op snelle steun van de EU-landen "zodat exorbitante winsten van energiebedrijven terugvloeien naar mensen", zegt Europarlementariër Bas Eickhout. Die maatregel levert volgens de Commissie meer dan 140 miljard euro op en "dat kan echt een verschil maken voor mensen".

Maar hij mist concrete voorstellen voor een volwaardig Europees energiebeleid. "Om energienationalisme te voorkomen, moet de EU meer bevoegdheid krijgen op het gebied van de coördinatie van energiebeleid en infrastructuurontwikkeling. Anders kan Poetin landen tegen elkaar blijven uitspelen."

Delen


 • 1. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 26 Eurocommissarissen. In principe is er voor iedere lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   
 • 2. 
  Rob Jetten (1987) is sinds 10 januari 2022 minister voor Klimaat en Energie in het kabinet-Rutte IV. Daarvoor was hij sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid voor D66 en van 9 oktober 2018 tot 18 maart 2021 fractievoorzitter. Dat was hij opnieuw van 25 mei tot 28 september 2021. Eerder was de heer Jetten gemeenteraadslid (fractievoorzitter) in Nijmegen en voorzitter van de Jonge Democraten. Hij werkte bij ProRail als regiomanager bouwmanagement in Noord-Oost Nederland. Tot aan zijn verkiezing tot fractievoorzitter was de heer Jetten woordvoerder economische zaken, klimaat en energie, gaswinning, spoor en democratische vernieuwing. Daarna hield hij zich bezig met medische ethiek.
   
 • 3. 
  De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.
   
 • 4. 
  GroenLinks is een progressieve partij, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks is sinds 12 mei 2015 Jesse Klaver. Hij is tevens de politiek leider. De partij werd opgericht op 24 november 1990 als fusie van de Communistische Partij van Nederland (CPN), de Evangelische Volkspartij (EVP), de Politieke Partij Radikalen (PPR) en de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP).
   

Terug naar boven