r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Heads of Medicines Agencies, Praag

Praag, Tsjechië
© Anton Bussemaker
datum 21 september 2022 - 23 september 2022
plaats Praag, Tsjechië
locatie Prague, Czech Republic Toon locatie
organisatie Raad van de Europese Unie (Raad), Europese Raad

Start date : 21/09/2022

End date : 23/09/2022

Where:

Prague, Czech Republic

Council of the EU and European Council,

Consumer affairs and public health,

  • Events/Conf/Fairs

The network enables to discuss issues relative to governance of medicines for human and veterinary use and address key strategic issues of planning, actual legislative, exchange of information and sharing best practice supporting the consistent development of European medicines regulatory system.

Main page


Delen

Inhoud

1.

Raad van de Europese Unie (Raad)

In deze instelling van de Europese Unie (kortweg 'de Raad van Ministers' of nog korter 'de Raad' genoemd) zijn de regeringen van de 27 lidstaten van de EU vertegenwoordigd. De Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uit. Dit houdt in dat de Raad zijn goedkeuring moet geven aan elk wetsvoorstel van de Europese Commissie en aan elke voorgestelde EU-begroting. Nationale regeringen kunnen dus via de Raad invloed uitoefenen in de EU. De Raad neemt ook beslissingen over het buitenlands- en veiligheidsbeleid.

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...

Delen

Terug naar boven