r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Commissie Meijers: asieldeal in strijd met Europese wetgeving

donderdag 8 september 2022, 3:13
Jonge asielzoekers worden overgebracht van Griekenland naar Duitsland
Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP) - De asieldeal die de coalitiepartijen hebben gesloten is strijdig met de Europese wetgeving. Tot die conclusie komt de onafhankelijke Commissie Meijers waarin deskundigen op het gebied van onder meer internationaal vreemdelingenrecht zitten.

Om te voorkomen dat bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel de mensen permanent buiten moeten slapen, sprak het kabinet onder meer af dat nareizigers veel langer moeten wachten op hereniging met hun familie. Maar volgens Commissie Meijers gaan de maatregelen in tegen de regels die Europees zijn afgesproken. Het adviesorgaan verwacht dan ook dat Nederland "teruggefloten zal worden indien de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk worden ingevoerd".

De commissie wijst er bijvoorbeeld op dat vluchtelingen onder de nieuwe regels straks mogelijk 2,5 jaar moeten wachten op gezinshereniging. Structureel uitstel van gezinshereniging, zeker als het gaat om kinderen, is in strijd met de richtlijn voor Gezinshereniging en het EU-Grondrechtenhandvest, stellen de experts. Daarin staat namelijk dat er rekening moet worden gehouden met de belangen van minderjarige kinderen.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de asielcrisis. Ook binnen de coalitiepartijen is er veel onvrede over de afspraken.

Terug naar boven