r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie keurt Nederlandse compensatieregeling voor energie-intensieve bedrijven goed

vrijdag 19 augustus 2022, 14:25
Margrethe Vestager
Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie heeft een Nederlandse steunmaatregel goedgekeurd om energie-intensieve bedrijven gedeeltelijk te compenseren voor hogere elektriciteitsprijzen door indirecte emissiekosten vanwege het EU-systeem voor de handel in emissierechten. De Nederlandse regeling, met een totaal geschat budget van € 834,6 miljoen, dekt een deel van de hogere elektriciteitsprijzen als gevolg van de impact van koolstofprijzen op de kosten van elektriciteitsopwekking die tussen 2021 en 2025 zijn gemaakt.

Het Europese systeem voor emissiehandelsysteem geeft industrieën het recht om beperkt schadelijke stoffen uit te stoten of om dat geld te investeren in schone productiemethoden. Het doel daarvan is om de CO2 in de EU omlaag te krijgen en de klimaatdoelen te halen.

De Commissie heeft vastgesteld dat de regeling noodzakelijk en passend is om energie-intensieve bedrijven te ondersteunen om het hoofd te bieden aan de hogere elektriciteitsprijzen. Ook kan hiermee voorkomen worden dat bedrijven verhuizen naar landen buiten de EU met een minder ambitieus klimaatbeleid, wat zou resulteren in een toename van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, zo stelde Eurocommissaris voor Mededinging, Margrethe Vestager.

In de Europese Unie is staatssteun bijna nooit toegestaan. Door staatssteun kan de eerlijke concurrentie namelijk in het geding komen. Alleen onder strenge voorwaarden en wanneer de steun voldoet aan een aantal criteria gaat de Commissie hiermee akkoord.

Bron: Europese Commissie

Delen

Terug naar boven