r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Consumentenkrediet: waarom vernieuwde EU-regels nodig zijn

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 14 september 2022.

EP-leden steunen aangepaste EU-regels voor consumentenkrediet om consumenten, die worden geconfronteerd met nieuwe digitale mogelijkheden en de moeilijke economische situatie, te beschermen.

Consumentenkredieten zijn leningen voor de aankoop van consumptiegoederen en -diensten. Zij worden vaak gebruikt voor de betaling van auto's, huishoudelijke artikelen en toestellen, en reizen.

Huidige EU-regels

De bestaande EU-regels - in de richtlijn consumentenkrediet - zijn bedoeld om Europeanen te beschermen en tegelijkertijd de EU-markt voor consumentenkrediet te bevorderen. De regels hebben betrekking op consumentenkredieten van €200 tot €75.000 euro en verplichten kredietgevers informatie te verstrekken zodat leners aanbiedingen kunnen vergelijken en geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Consumenten hebben 14 dagen om zich uit een kredietovereenkomst terug te trekken en kunnen de lening vervroegd terugbetalen, waardoor de kosten dalen.

De regels zijn in 2008 aangenomen en moeten worden herzien om aan de huidige omstandigheden te voldoen.

Waarom veranderingen nodig zijn

Door de moeilijke economische situatie zijn meer mensen op zoek naar leningen, en de digitalisering heeft nieuwe spelers en producten op de markt gebracht, ook niet-bancaire, zoals apps voor crowdfundingleningen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat het gemakkelijker is en vaker voorkomt om online kleine leningen af te sluiten - maar deze kunnen duur of ongeschikt zijn. Het betekent ook dat er werk moet worden gemaakt van nieuwe manieren om informatie digitaal bekend te maken en om de kredietwaardigheid van consumenten te beoordelen met behulp van AI-systemen en onconventionele gegevens.

De huidige regels beschermen consumenten - die kwetsbaar zijn voor een te hoge schuldenlast - onvoldoende. Bovendien zijn de regels niet geharmoniseerd tussen de EU-landen.

6 op de 10 consumenten hebben financiële moeilijkheden gehad sinds het begin van de coronacrisis

Deel dit citaat:

Nieuwe regels voor consumentenkrediet

In september 2022 heeft het Parlement zijn standpunt bepaald over de nieuwe regels voor consumentenkrediet die de Commissie heeft voorgesteld.

Volgens de voorgestelde regels moeten kredietgevers garanderen dat consumenten standaardinformatie krijgen op een transparantere manier en dat ze alle essentiële informatie gemakkelijk kunnen raadplegen op elk toestel, inclusief een mobiele telefoon.

De EP-leden benadrukten dat reclame voor leningen consumenten met een te hoge schuldenlast niet mag aanmoedigen om krediet te zoeken en een duidelijke boodschap moet bevatten dat geld lenen geld kost.

Om te kunnen bepalen of een lening aan de behoeften en middelen van een persoon voldoet voordat deze wordt toegekend, willen de Europarlementariërs dat informatie wordt gevraagd over bijvoorbeeld de huidige verplichtingen of de kosten van levensonderhoud, maar ze zeggen dat sociale media en gezondheidsgegevens niet mogen worden meegerekend.

De EP-leden vinden dat de nieuwe regels moeten gelden voor kredieten tot €150.000, waarbij elk land de bovengrens bepaalt op basis van de plaatselijke omstandigheden. Zij willen dat overkreditering en kredietoverschrijding, die steeds gebruikelijker worden, gereguleerd worden, maar zeggen dat het aan de landen moet worden overgelaten of zij de regels voor consumentenkrediet toepassen op sommige leningen, zoals kleine leningen tot €200, rentevrije leningen en leningen die binnen drie maanden en met lage kosten moeten worden terugbetaald.

Delen

Inhoud

1.

Volgende stappen

De onderhandelaars van het Parlement zullen beginnen met onderhandelingen met de Raad en de Commissie over de definitieve tekst van de regels.

2.

Meer informatie

REF.: 20220713STO35303


Delen

Terug naar boven