r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europese fractieleiders veroordelen racisme van Hongaarse premier

zaterdag 30 juli 2022, 14:48
Viktor Orban staat de pers te woord
Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De leiders van de zeven politieke groeperingen in het Europees Parlement hebben de racistische uitspraken van de Hongaarse premier Viktor Orbán scherp veroordeeld. In een oproep aan de Europese Commissie en de Europese Raad van regeringsleiders schrijven ze dat Orbáns opmerkingen "een breuk met onze waarden zijn", dat ze "geen plaats hebben in onze samenlevingen" en dat racisme en discriminatie op alle niveaus moeten worden aangepakt.

De Hongaarse premier hield vorige week in een toespraak voor de Hongaarse minderheid in Roemenië een fel betoog tegen "rassenvermenging" tussen Europeanen en niet-Europeanen. Hij waarschuwde ook voor het ontstaan van "volkeren van gemengd ras". Orbáns woorden leidden internationaal tot verontwaardiging, maar de Europese Commissie en de Europese Raad, waarin de regeringsleiders van de 27 EU-landen zitten, onthielden zich van commentaar. Alleen Eurocommissaris Frans Timmermans schreef op Twitter dat racisme "een giftige uitvinding" is, zonder Orbán bij naam te noemen.

De fractieleiders roepen daarom de commissie en de raad op om eveneens met spoed Orbáns woorden te veroordelen. Ook willen ze dat de commissie haast maakt met de strafprocedures die tegen Hongarije lopen in verband met schendingen van de rechtsstaat in dat land. De fractieleiders herhalen ook hun oproep om de Hongaarse aanvraag voor geld uit het coronaherstelfonds pas goed te keuren als Hongarije aan alle voorwaarden voldoet.

Terug naar boven