r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Strategische prognose EC: groene en digitale transitie versnellen door betere samenhang

donderdag 28 juli 2022, 14:37
Frans Timmermans
Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - De huidige geopolitieke context biedt de Europese Unie kansen om de ingezette groene en digitale transities te versnellen, zo schrijft de Europese Commissie in haar strategisch prognoseverslag van 2022. Om beide transities versneld te realiseren en daarmee de veerkracht en de open strategische autonomie van de EU te bevorderen, is het van groot belang om het verband tussen de groene en digitale transitie te versterken en de spanningen tussen beide aan te pakken.

De Commissie stelt in het verslag tien belangrijke gebieden vast waarop actie nodig is. Allereerst moet de EU haar veerkracht en open strategische autonomie in kritieke sectoren, zoals bijvoorbeeld de energiesector, blijven versterken. Om de dubbele transitie wereldwijd een impuls te geven is het van belang dat de EU haar inspanningen opvoert. Ook moet de EU haar voorraden kritieke grondstoffen strategisch beheren en tegelijkertijd haar defensievermogen versterken en het concurrentievermogen van haar economie behouden.

Om alle burgers en bedrijven te laten profiteren van de transities moet de EU sociale en economische samenhang versterken. Een versterking van sociale bescherming en de welvaartsstaat is hierbij van belang. Daarnaast zijn aanpassingen aan onderwijs- en opleidingsstelsels nodig om in te spelen op de nieuwe sociaaleconomische realiteit. Zo moeten mensen vaardigheden leren om zich aan te passen aan de veranderende technologische realiteit en arbeidsmarkt en een klimaatbewustzijn ontwikkelen.

De Commissie noemt ook het belang van het ontwikkelen van robuuste en betrouwbare monitoringskaders zodat transities gestuurd kunnen worden. Naast monitoringskaders vereisen de transities ook een toekomstbestendig en flexibel regelgevingskader waarbij de interne markt centraal staat.

De EU zal tevens voorop moeten lopen bij het vaststellen van normen om de voortrekkersrol op het gebied van concurrerende duurzaamheid te garanderen. Ten slotte is een sterker kader voor cyberbeveiliging en gegevensuitwisseling nodig om het potentieel van technologieën die beide transities versterken te realiseren.

Bron: Europese Commissie

Terug naar boven