r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Buitengewone Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Energie), 26 juli 2022 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 26 juli 2022, 18:30.

Videobeelden van de buitengewone Energieraad van 26 juli 2022 in Brussel

Voornaamste resultaten

De EU-ministers van Energie bereikten een politiek akkoord om vóór deze winter de vraag naar aardgas vrijwillig met 15% terug te dringen. Doel is vóór de winter te besparen mocht Rusland de gaskraan helemaal dichtdraaien, nu het land de energie­voorziening voortdurend als wapen inzet. Het akkoord voorziet ook in de mogelijkheid om een "Unie-alarm" over de voorzienings­zekerheid te activeren. De vraag verlagen wordt dan verplicht.

De EU vormt één solidair blok. De lidstaten maken vandaag duidelijk dat elke poging van Rusland om de EU te verdelen, met de energievoorziening als wapen, nutteloos is. Het voorstel om de gasvraag te verminderen is in een recordtijd goedgekeurd, en dat komt onze energie­zekerheid ongetwijfeld ten goede. Door nu gas te besparen, zijn we beter voorbereid. Zo gaan de EU-burgers en -bedrijven een veel goedkopere en comfortabelere winter tegemoet.

Jozef Síkela, Tsjechisch minister van Industrie en Handel

Lidstaten akkoord over gasbesparing met 15% voor volgende winter (persmededeling, 26 juli 2022)

De ministers wisselden van gedachten over de energiesituatie in Europa in het licht van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Het ging daarbij ook over hun nationale maatregelen en noodplannen, en verdere kortetermijn­maatregelen om de energievoorzienings­zekerheid van de EU te versterken.

De vraag was hoe beschermde afnemers zoals huishoudens en kritieke entiteiten kunnen worden gestimuleerd om vóór de winter minder te verbruiken zodat het risico op een gastekort voor niet-beschermde kritieke afnemers kleiner wordt. Ze bespraken welke maatregelen, naast het delen van beste praktijken voor energiebesparing, prioriteit moeten krijgen om de energiezekerheid vóór volgende winter te verbeteren en tegelijkertijd te zorgen voor een stabiele energievoorziening voor de industrie en burgers.

Ook de initiatieven van het pakket "Save gas for a safe winter" dat de Commissie op 20 juli heeft gepresenteerd, passeerden de revue. Het ging er met name over hoe de maatregelen zullen worden ingezet om de beschikbare gasvoorraden onder de lidstaten te verdelen.

Onder de noemer "diversen" hield Griekenland een uiteenzetting in het kader van het voorstel voor een energiemarkt­structuur die de elektriciteits­prijzen los moet koppelen van de sterk stijgende gasprijzen.

Na de zitting hielden de ministers een informele lunch met de Oekraïense minister van Energie, Herman Haloesjtsjenko, om de samenwerking tussen de EU en Oekraïne te bespreken.

Tijdens de zitting nam de Raad zonder debat de volgende A-punten aan.

Energieprijzen en energie­voorzienings­zekerheid (achtergrond­informatie)

Effect van Ruslands invasie van Oekraïne op de markten: EU-respons (achtergrond­informatie)

EU-respons op de Russische invasie in Oekraïne (achtergrond­informatie)

Videobeelden van de openbare zitting

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3892

Brussel

26 juli 2022

10:00

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden


Terug naar boven