r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verslag van een wetgevingsoverleg Tweede Kamer uitgebracht over Jaarverslag en slotwet 2021

vrijdag 22 juli 2022

Bij dossiers 31568 - Staatkundig proces Nederlandse Antillen, 32802 - Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur en 34269 - Evaluatie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en wetsvoorstellen 35925 IV - Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022, 35925 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 en 36100 IV - Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 is een verslag van een wetgevingsoverleg ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KR)

Delen

Terug naar boven