r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe EU-regels in de maak voor doneren bloed, weefsel of cellen

donderdag 14 juli 2022, 14:01
Medisch laboratorium
Bron: © European Union, ????

BRUSSEL (ANP) - Wie bloed, weefsel of cellen afstaat of ontvangt moet beter worden beschermd, vindt de Europese Commissie. Daarom stelt zij nieuwe regels op voor donors en ontvangers.

De uitwisseling van "materialen van menselijke oorsprong" heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Het gaat allang niet meer alleen om een zak bloed voor een patiënt op de operatietafel, maar ook om bijvoorbeeld eicellen, borstvoeding, hoornvlies of beenmerg. Maar de EU-landen gaan daarmee nogal verschillend om en voor sommige materialen ontbreken regels zelfs helemaal. Daardoor kan ook het aanbod teruglopen, vreest de commissie.

Voor al deze donaties moeten voortaan regels gaan gelden die de donor, de ontvanger en ook eventueel hun nageslacht beschermen en de kwaliteit van het materiaal verzekeren, stelt het dagelijks bestuur van de EU voor. De nieuwe richtlijnen moeten tegelijkertijd weer niet zo streng zijn dat ze donors afschrikken of ontmoedigen. Anders dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten blijft het niet de bedoeling dat donoren eraan verdienen, houdt de commissie voorts vol.

De plannen vergen nog de instemming van het Europees Parlement en de EU-landen.

Delen

Terug naar boven