r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Next Generation EU: Nederland dient zijn officieel herstel- en veerkrachtplan in

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 8 juli 2022.

De Commissie heeft vandaag een officieel herstel- en veerkrachtplan van Nederland ontvangen. Dit plan bevat de hervormingen en de projecten voor overheidsinvesteringen die Nederland met de steun van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) wil uitvoeren.

Met de RRF, de hoeksteen van NextGenerationEU, zal 800 miljard EUR (in lopende prijzen) worden gereserveerd voor investeringen en hervormingen in de hele EU. De faciliteit zal een cruciale ondersteunende rol spelen om Europa sterker uit de crisis te laten komen en te zorgen voor een groene en digitale transitie.

De voorstelling van het plan komt na een intensieve dialoog tussen de Commissie en de Nederlandse autoriteiten.

Het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan

In het kader van de RRF kan Nederland aanspraak maken op een totaal van 4,7 miljard EUR aan subsidies.

Het Nederlandse plan rust op zes pijlers: bevordering van de groene transitie; versnelling van de digitale transformatie; verbetering van de woningmarkt met bijzondere aandacht voor de renovatie van gebouwen; versterking van de arbeidsmarkt, pensioenen en toekomstgericht onderwijs; versterking van de sector van de volksgezondheid en verhoging van de paraatheid voor pandemieën; aanpak van agressieve fiscale planning en witwaspraktijken.

De projecten in het plan bestrijken de volledige levensduur van de RRF tot 2026. In het plan worden projecten voorgesteld die verband houden met alle zeven speerpunten van het Europese beleid.

Volgende stappen

De Commissie zal de plannen van Nederland nu beoordelen op basis van de elf criteria die in de verordening zijn vastgesteld, en zij zal de inhoud omzetten in juridisch bindende handelingen. Bij deze beoordeling zal worden onderzocht of het plan kan dienen om alle uitdagingen - of een significant deel ervan - die in de landspecifieke aanbevelingen van het Europees Semester zijn vastgesteld, doeltreffend aan te pakken. De Commissie zal ook onderzoeken of ten minste 37 % van de uitgaven in het plan besteed wordt aan investeringen en hervormingen ter ondersteuning van de klimaatdoelstellingen, en ten minste 20 % aan de digitale transitie.

De Raad heeft in de regel vier weken de tijd om het Commissievoorstel aan te nemen in de vorm van een uitvoeringsbesluit.

De Commissie heeft nu 27 herstel- en veerkrachtplannen ontvangen. Zij is gekomen tot een positieve beoordeling voor de herstel- en veerkrachtplannen van 25 lidstaten, waarna deze ook door de Raad zijn goedgekeurd.

Meer informatie

Next Generation EU: Vragen en antwoorden over de herstel- en veerkrachtfaciliteit

Factsheet over de herstel- en veerkrachtfaciliteit

Herstel- en veerkrachtfaciliteit: toewijzing van subsidies

Verordening tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

Website van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

Website van de tasforce Herstel en Veerkracht (RECOVER)

Website DG ECFIN


Delen

Terug naar boven