r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie stelt opzetten meer regionale 'innovatie-valleien' voor

dinsdag 5 juli 2022, 16:14
Twee vrouwen werken aan een project
Bron: Oregon State University - Flickr

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil dat de EU een internationale speler van belang wordt op het gebied van innovatie. Ze heeft daarom een Innovatie Agenda opgesteld met voorstellen om dat te bereiken, zoals het opzetten van meer regionale "innovatie-valleien" waar bedrijven en overheden in concrete projecten samenwerken. De commissie meent dat zulke initiatieven leiden tot een snellere omslag naar een groene en digitale maatschappij.

Als goed voorbeeld daarvan noemt Innovatiecommissaris Mariya Gabriel de zogenoemde Hydrogen Valleys, regio's waar waterstof zowel wordt geproduceerd als opgeslagen en verdeeld naar fabrieken, woningen, gebouwen en vervoer, zoals bussen. In Nederland zijn enkele van deze integrale groene waterstofketens al in ontwikkeling.

De EU staat volgens het dagelijks bestuur aan het begin van een nieuwe golf van technologische innovaties die nodig zijn om dringende maatschappelijke uitdagingen aan te pakken in verschillende sectoren, zoals de zorg, hernieuwbare energie, de agri-industrie en transport. De plannen moeten ook helpen de afhankelijkheid van de EU van fossiele brandstoffen te doorbreken, en zorgen voor duurzame voedselzekerheid. Door de Russische invasie van Oekraïne is herziening van het Europese strategische innovatiebeleid nog urgenter geworden, stelt Brussel.

Daarom is het ook nodig dat technisch toptalent bijeen wordt gebracht en getraind, en dat start-ups financiële steun krijgen. De commissie wil het ook gemakkelijker maken voor investeerders om hun geld in "experimenten" te steken. Europa heeft "baanbrekende innovatieve oplossingen" nodig, stelt de commissie.

Delen

Terug naar boven