r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-ministers bereiken akkoord over klimaatplannen

woensdag 29 juni 2022, 4:08

LUXEMBURG (ANP) - De EU-klimaatministers hebben een akkoord bereikt over een Europees klimaatpakket. Het doel van de vijf wetten waarover ze het in Luxemburg na meer dan zestien uur onderhandelen eens werden is in 2030 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990.

Minister Rob Jetten noemt het akkoord "iets om trots op te zijn. De EU maakt hiermee nogmaals duidelijk dat Europa de mondiale klimaatkoploper is en voorlopig ook blijft", zei hij midden in de nacht na afloop. "Dit pakket biedt een evenwichtige mix van subsidiëring, normering en beprijzing en maakt het bovendien makkelijker om onze nationale klimaatdoelen te halen."

De EU-lidstaten hebben afgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn, in de zogenoemde Green Deal. Om dat te bereiken legde Eurocommissaris Frans Timmermans vorig jaar het zogeheten Fit for 55-pakket op tafel met wetsvoorstellen om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent te verminderen. Hij zei na afloop dat het "een hele goede dag voor de Green Deal is".

Omdat de belangen van de 27 landen op sommige vlakken sterk uiteenliepen moesten ingewikkelde compromissen worden gesloten. Om bijvoorbeeld Duitsland, met een belangrijke auto-industrie, mee te krijgen mogen vanaf 2035 alleen nog nieuwe emissievrije personenauto's worden verkocht, terwijl de Europese Commissie en het Europees Parlement vanaf 2035 eigenlijk alle auto's met verbrandingsmotor willen verbieden.

De luchtvaart zal geleidelijk ook moeten gaan betalen voor CO2-emissies. De gratis uitstootrechten voor vliegtuigen worden uitgefaseerd en "historisch is dat de zeevaart eindelijk onder het ETS wordt gebracht", zegt Jetten. Het ETS is het Europese veilingsysteem voor emissierechten, dat nu al bestaat voor de industrie. De ministers willen een vergelijkbaar systeem voor gebouwen en het wegtransport. Dat zorgt voor een daling van de jaarlijkse uitstoot in deze sectoren en voor een financiële prikkel om in de verduurzaming te investeren.

Er komt een Sociaal Klimaatfonds om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. "Zo zorgen we ervoor dat iedereen mee kan komen in de klimaattransitie", aldus Jetten. Het klimaatfonds krijgt een omvang van 59 miljard euro, 13 miljard minder dan de commissie had voorgesteld.

De EU gaat ook fors meer hoogwaardige bossen bijplanten, omdat die veel CO2 vasthouden, spraken de ministers af.

De lidstaten moeten nu gaan onderhandelen met het Europees Parlement over de definitieve wetten.

Delen

Terug naar boven