r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-leiders willen op 'historische' top Oekraïne verwelkomen

donderdag 23 juni 2022, 3:30
President Michel visits Ukraine
Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders komen donderdag bijeen in Brussel voor een historische top, roepen de mensen die hen omringen om het hardst. Oekraïne en Moldavië worden als kandidaat-lid aan de unie geklonken, daar twijfelt niemand meer aan. Ook in de toetreding van een aantal Balkanlanden die nog op het EU-lidmaatschap wachten komt mogelijk eindelijk wat schot.

Het was drie maanden geleden nog ondenkbaar dat Oekraïne kandidaat-lid van de EU zou worden, brengen hoge EU-diplomaten in herinnering. Maar de laatste reserves van landen als Nederland zijn razendsnel weggesmolten nu Oekraïne bruter en bruter wordt belaagd door Rusland en het snakt naar de verzekering dat zijn toekomst in het Westen ligt. Al voor de EU-top begint, maakt geen lidstaat volgens ingewijden meer bezwaar. Ook niet tegen de kandidaat-status voor buurland Moldavië en het uitzicht daarop dat Brussel Georgië wil bieden, trouwens.

Ook de jarenlang verzande voorbereiding op het EU-lidmaatschap van Noord-Macedonië en Albanië lijkt eindelijk weer vlot te raken. Bulgarije maakt aanstalten zijn verzet tegen de toetreding van buurland Noord-Macedonië te staken. Dat zou de zorg van veel Oost-Europese landen kunnen verminderen dat de zes Balkanlanden die soms al jaren op het EU-lidmaatschap wachten nog verbitterder raken nu ze de unie ruim baan zien maken voor Oekraïne. Aspirant-kandidaat Bosnië, dat ook wat pleitbezorgers heeft, zal het moeten doen met een oproep zelf vooral eens werk te maken van de eisen waaraan het moet voldoen en het aanbod van Brussel om daarbij te helpen. De leiders van deze Balkanlanden spreken hun EU-collega's donderdagochtend op een speciale top.

En dat allemaal terwijl de EU juist jaren 'uitbreidingsmoe' was. De unie moet eerst efficiënter en slagvaardiger leren werken voor ze nog meer leden toelaat die elk hun eigen Eurocommissaris en vetorecht willen, stellen velen. Of die misschien wel wat minder doorgewinterd democratisch blijken dan de lidstaten die al wat langer meedraaien. Die waarschuwingen zijn niet verstomd, maar worden wel minder zwaar opgenomen. Het duurt toch nog zomaar tien jaar voor een van de aspiranten echt lid wordt, schokschoudert een hoge EU-diplomaat.

Daarom zal de discussie daarover voorlopig wat academisch blijven. Zo is het nog niet nodig de grondregels van de unie op de schop te nemen, vinden de meeste landen. Ook al dringt het Europees Parlement met ruggensteun van een burgerpanel daarop aan. Eerst maar eens kijken wat er allemaal verbeterd kan worden zonder het EU-verdrag te wijzigen, lijkt de stemming.

Delen

Terug naar boven