r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Consumentenbescherming in de EU TikTok belooft EU-regels over te nemen om consumenten beter te beschermen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 21 juni 2022.

Na dialogen met de Commissie en de autoriteiten die deel uitmaken van het samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming (CPC), belooft TikTok zijn praktijken af te stemmen op de EU-regels over reclame en consumentenbescherming, meer bepaald de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, de richtlijn consumentenrechten en de richtlijn oneerlijke bedingen.

Aanleiding voor deze dialoog was een klacht van het Europees Bureau van Consumentenverenigingen (BEUC). In februari 2021 heeft het BEUC bepaalde praktijken van TikTok aan de kaak gesteld omdat ze in strijd zouden zijn met de consumentenregels van de EU. Het ging dan onder meer over de gebrekkige bescherming van kinderen tegen verborgen reclame en ongepaste inhoud.

Naar aanleiding van de klacht is de Commissie samen met de CPC en onder leiding van de Ierse en de Zweedse consumentenautoriteit een dialoog met TikTok aangegaan. De punten van zorg zijn aangepakt en TikTok heeft zich ertoe verbonden zijn praktijken te veranderen.

Didier Reynders, commissaris voor Justitie: “Alle socialemediaplatforms moeten zich aan de regels houden en ervoor zorgen dat commerciële inhoud, ook als die door influencers wordt gepromoot, gemakkelijk als reclame herkenbaar is voor de consument. We zijn blij dat TikTok zich ertoe verbonden heeft zijn werking transparanter te maken. Dankzij onze dialoog zullen consumenten de verschillende soorten advertenties die zij tijdens hun bezoek aan het platform te zien krijgen, gemakkelijker als reclame kunnen herkennen. Dat TikTok deze belofte heeft gedaan, neemt niet weg dat wij de situatie in de toekomst zullen blijven volgen, vooral wat de effecten voor jonge TikTok-gebruikers betreft.”

Wat zijn de belangrijkste verbintenissen die TikTok is aangegaan?

  • Gebruikers kunnen advertenties en aanbiedingen melden die kinderen kunnen aanzetten of misleiden tot de aankoop van producten of diensten.
  • Merkcontent moet voldoen aan een beleidsregel die reclame voor ongeschikte producten en diensten, zoals alcohol, “snel rijk”-constructies en sigaretten, verbiedt en zo de gebruikers beschermt.
  • Gebruikers wordt gevraagd een schakelaar aan te zetten wanneer ze op TikTok inhoud plaatsen met specifieke merkgerelateerde trefwoorden zoals #ad of #sponsored.
  • TikTok toetst de video's van gebruikers met meer dan 10 000 volgers aan zijn beleid voor merkinhoud en aan zijn communityrichtlijnen.
  • In de beleidsregels is uitleg te vinden over de aankoop en het gebruik van “Coins”; de geschatte prijs in de lokale munteenheid wordt weergegeven in pop-upvensters. Consumenten krijgen 14 dagen de tijd om eventueel op hun aankoop terug te komen en hun aankoopgeschiedenis is beschikbaar.
  • In de beleidsregels wordt ook uitgelegd hoe de gebruikers beloningen van TikTok kunnen krijgen en cadeaus kunnen versturen; de prijs daarvan zullen ze gemakkelijk kunnen berekenen.
  • Betaalde advertenties in video's krijgen een nieuw label, dat door een derde partij op doeltreffendheid zal worden getest.
  • Gebruikers kunnen merkinhoud die niet als zodanig wordt voorgesteld melden en er worden nieuwe regels voor hashtags en labels ingevoerd.

Volgende stappen

Het samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming (CPC) zal in 2022 en daarna actief toezien op de uitvoering van deze verbintenissen. De gegevensbeschermingsautoriteiten blijven bevoegd om te beoordelen of de nieuwe beleidsregels en praktijken van het bedrijf in overeenstemming zijn met de EU-regels inzake gegevensbescherming.

De autoriteiten die deel uitmaken van het CPC, zullen controleren en beoordelen of TikTok de regels nakomt op punten waarover nog bezorgdheid bestaat. Het gaat dan onder meer over de vraag in hoeverre kinderen zicht hebben op de commerciële aspecten van de praktijken van TikTok. Wat gepersonaliseerde reclame betreft, zijn in dit verband de onlangs gepubliceerde “vijf kernbeginselen voor eerlijke op kinderen gerichte reclame” van belang.

Het CPC zal ook zorgvuldig het resultaat van de label-toetsing en het gebruik van de labels controleren en zal nagaan of bij het versturen van een cadeau de prijsraming voor de “Coin” in de lokale munteenheid klopt. Daarnaast kunnen op nationaal niveau maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de EU-normen worden nageleefd en dat alle platforms zich aan dezelfde regels houden.

Achtergrond

Het samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming (CPC) bestaat uit autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de EU-wetgeving inzake consumentenbescherming. Wanneer grensoverschrijdende zaken moeten worden aangepakt, worden hun acties op EU-niveau gecoördineerd.

De nationale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de EU-wetgeving inzake consumentenbescherming. Dankzij de geactualiseerde verordening over samenwerking op het gebied van consumentenbescherming hebben zij nu meer bevoegdheden om onregelmatigheden op te sporen en snel op te treden tegen malafide handelaren. De samenwerking ter handhaving van de consumentenregels bestrijkt uiteenlopende gebieden zoals oneerlijke handelspraktijken, e-handel, geoblocking, pakketreizen, onlineverkoop en passagiersrechten.

Meer informatie

Acties van het CPC: sociale media en zoekmachines


Delen

Terug naar boven