r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voedselzekerheid: meer steun van EU voor landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 21 juni 2022.

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel goedgekeurd om 600 miljoen euro uit de reserves van het Europees Ontwikkelingsfonds vrij te maken om de wegens de Russische invasie van Oekraïne erger wordende voedselzekerheidscrisis aan te pakken. Met dat bedrag zullen landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan worden ondersteund om de nijpende situatie het hoofd te bieden, door middel van humanitaire bijstand (150 miljoen euro), steun voor duurzame productie en veerkracht van voedselsystemen (350 miljoen euro) en macro-economische steun (100 miljoen euro).

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, kondigde de nieuwe steunmaatregel aan tijdens de Europese Ontwikkelingsdagen 2022 in Brussel: “De Russische aanvalsoorlog eist een zware en zinloze tol, niet alleen van de Oekraïense bevolking, maar ook van de meest kwetsbaren overal ter wereld. Rusland blokkeert nog steeds miljoenen tonnen broodnodig graan. Om onze partners te helpen, zullen we nog eens 600 miljoen euro mobiliseren om een voedselcrisis en een economische schok te voorkomen.”

Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen, zei daarover: “Solidariteit is een centrale Europese waarde. De meest kwetsbaren lijden enorm onder een verergering van de voedselcrisis ten gevolge van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Met deze extra 600 miljoen euro zullen we onze steun voor het aanpakken van de crisis vergroten en bijdragen aan duurzame en veerkrachtige voedselsystemen.

Bestemming van de steun

De Commissie stelt voor om de 600 miljoen euro die uit de reserves van het Europees Ontwikkelingsfonds is vrijgemaakt, te bestemmen voor steun aan de zwaarst getroffen landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. Dit zal verschillende aspecten van de crisis aanpakken door:

  • Humanitaire bijstand: 150 miljoen euro voor bijstand in contanten waar passend, en waar mogelijk steun via bestaande mechanismen voor sociale bescherming en vangnetten.
  • Steun voor voedselproductie en veerkracht van voedselsystemen: 350 miljoen euro op middellange tot lange termijn ter ondersteuning van investeringen in duurzame productie om veerkrachtigere voedselsystemen te schragen, inclusief sociale duurzaamheid (jongeren en vrouwen).
  • Macro-economische steun: 100 miljoen euro voor het trustfonds voor armoedebestrijding en groei van het IMF, dat steun aan de getroffen landen zal vergemakkelijken. De EU-steun voor het trustfonds maakt deel uit van een Team-Europa-aanpak en de extra bijdrage zal naar verwachting ook andere donoren stimuleren om bij te dragen.

Deze 600 miljoen euro als bijdrage aan de respons van de EU inzake de mondiale voedselzekerheid om de voedselcrisis aan te pakken, komt bovenop de reeds wereldwijd verleende humanitaire bijstand, en middelen van NDICI-Europa in de wereld die bestemd zijn voor projecten inzake duurzame landbouw, basisvoeding, water en sanitaire voorzieningen, en sociale bescherming, ten belope van meer dan 2 miljard euro in Afrika bezuiden de Sahara en nog eens 1 miljard euro voor de zuidelijke nabuurschapspartners, in aanvulling op de voedsel- en veerkrachtfaciliteit van de EU ter waarde van 225 miljoen euro waarmee deze regio wordt ondersteund. In het kader van NDICI-Europa in de wereld is tot 2024 nog eens 960 miljoen euro uitgetrokken voor Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Azië.

Achtergrond

Zelfs vóór de Russische invasie van Oekraïne leden bijna 193 miljoen mensen in 53 landen en gebieden onder acute voedselonzekerheid en hadden zij dringend hulp nodig. Door de Russische aanval is de situatie enorm verslechterd.

De EU heeft gereageerd met een reeks strategische besluiten. In haar mededeling van 23 maart over voedselzekerheid heeft de Europese Commissie haar vaste voornemen om samen met haar partners de wereldwijde voedselonzekerheid te bestrijden, opnieuw bevestigd.

In het kader van de respons van de EU inzake de mondiale voedselzekerheid worden de verschillende actielijnen - ook die waarin wordt voorzien in FARM en de Global Alliance van de G7 - operationeel gemaakt, en wordt de nodige steun verleend aan de groep voor mondiale crisisrespons van de VN. Er zijn vier actielijnen, die samen met de lidstaten moeten worden uitgevoerd in het kader van een Team-Europa-aanpak: 1. Solidariteit: noodhulp en betaalbaarheid; 2. Duurzame productie en veerkracht; 3. Handel: bevordering van de handel in levensmiddelen; 4. Effectief multilateralisme.

De middelen die de Commissie voorstelt te gebruiken, zijn vrijgemaakte middelen van het 10e en 11e EOF, die naar de EU-lidstaten zouden terugvloeien als de Raad niet met eenparigheid van stemmen anders overeenkomt. Indien de Raad dit doet, zullen deze middelen ten goede komen aan landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en zullen zij worden gebruikt in het kader van een respons van Team Europa.

Meer informatie


Delen

Terug naar boven