r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 20 juni 2022 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
aanwezigen Ch.M.O. (Christine) Lagarde e.a.
organisatie EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

15.00 - 17.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen
 • 4. 
  Monetaire dialoog met Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank

ECON/9/01878

17.00 - 18.00 uur

 • 5. 
  Openbare hoorzitting met Christine Lagarde, voorzitter van het Europees Comité voor systeemrisico's

ECON/9/00485

18.00 - 18.30 uur

*** Stemming ***

 • 6. 
  Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 en Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de prudentiële behandeling van mondiale, systeemrelevante groepen instellingen met een "multiple point of entry"-afwikkelingsstrategie en een methodologie voor de indirecte plaatsing van instrumenten die in aanmerking komen om te voldoen aan de minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva

ECON/9/07547

***I 2021/0343(COD) COM(2021)0665 - C9-0398/2021

 

Rapporteur:

 

Jonás Fernández (S&D)

 

Bevoegd:

 

ECON

   

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

 • 7. 
  Invoering door Kroatië van de euro op 1 januari 2023

ECON/9/09180

 

Rapporteur:

 

Siegfried Mureșan (PPE)

PR - PE732.761v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 • 9. 
  Wijziging van Verordening (EU) 2015/760 wat betreft het toepassingsgebied van in aanmerking komende activa en beleggingen, de portefeuillesamenstelling en de diversificatievereisten, het lenen van contanten en andere fondsregels en wat betreft de vereisten in verband met de vergunning, het beleggingsbeleid en de voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening van Europese langetermijnbeleggingsinstellingen

ECON/9/07805

***I 2021/0377(COD) COM(2021)0722 - C9-0435/2021

 

Rapporteur:

 

Michiel Hoogeveen (ECR)

PR - PE719.930v01-00

AM - PE731.593v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 20 april 2022, 12.00 uur

*** Einde stemming ***

 • 10. 
  Rondvraag
 • 11. 
  Volgende vergaderingen

Delen

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

De commissie telt 61 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het functioneren van de Economische en Monetaire Unie en het Europees monetair en financieel stelsel. Hieronder vallen ook de betrekkingen met relevante financiële instellingen en organisaties.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven