r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Commissie presenteert nieuwe begroting voor 2023

woensdag 8 juni 2022, 8:10
Rekenmachine, papier, paperclip, balpen

DEN HAAG (PDC) - De begroting van de Europese Unie voor 2023 komt uit op 186,6 miljard euro aan mogelijke uitgaven. Het meeste geld gaat naar het regionaal beleid (62,9 miljard), gevolgd door de landbouwuitgaven (40,7 miljard). Andere grote posten zijn het buitenlands en buurlandenbeleid, milieu en natuur, migratie en grensbewaking, het versterken van de economische weerbaarheid en geld voor personeel en gebouwen.

Dat is fikse stijging ten opzichte van 2022, toen de begroting 170,6 miljard bedroeg, maar dat komt vooral door het feit dat de EU begroting goeddeels wordt gecorrigeerd voor inflatie. De jaarbegroting van de EU is aan een maximum gebonden en kan niet zomaar stijgen of verder worden verhoogd. Dat is vastgelegd in het meerjarig financieel kader 2021-2027.

Het Europees Parlement en de Raad moeten de begroting nu goedkeuren. Deze begroting staat formeel los van wat de EU besteedt uit het coronaherstelfonds. Toch wordt daar ook rekening mee gehouden; uit dat fonds komen nog miljarden voor verduurzaming en digitalisering.

Bron: Europese Commissie

Terug naar boven