r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Turkije: steeds verder verwijderd van EU-normen en -waarden

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 8 juni 2022.

Zonder vooruitgang op het gebied van EU-gerelateerde hervormingen, ziet het EP niet dat de toetredingsonderhandelingen met Turkije kunnen worden hervat, waarschuwden EP-leden dinsdag.

In een rapport dat dinsdag werd aangenomen met 448 stemmen voor, 67 tegen en 107 onthoudingen, waarschuwen de leden dat, ondanks de herhaalde verklaringen van Turkije dat het lid wil worden van de EU, het land de afgelopen twee jaar consequent is teruggekomen op de verplichtingen met betrekking tot het toetredingsproces.

Het Parlement is tevreden met de recente lichte verbetering in de algemene betrekkingen tussen de EU en Turkije, met name de gesprekken op hoog niveau. Deze nauwere samenwerking heeft helaas tegelijkertijd met regelmatige conflicten plaatsgevonden, aangezien de betrekkingen met naburige EU-lidstaten een uitdaging blijven, benadrukken de Europarlementariërs.

Het rapport wijst op de aanhoudende verslechtering van de mensenrechtensituatie in Turkije. Europarlementariërs betreuren de aanhoudende juridische en administratieve druk op het maatschappelijk middenveld en op mensenrechtenverdedigers, advocaten en journalisten. Ze roepen de Commissie op om voldoende financiering te verstrekken voor pro-democratische inspanningen in Turkije.

Belang van nauwe samenwerking tussen de EU en Turkije in buitenland- en veiligheidsbeleid

De Europarlementariërs verwelkomen de bereidheid van Turkije om op te treden als bemiddelaar in de Russische oorlog tegen Oekraïne en benadrukken het vitale belang van een goede samenwerking tussen de EU en Turkije op het gebied van buitenland- en veiligheidsbeleid in de huidige uitdagende tijden. Ze bedanken het land voor de stevige afstemming met de NAVO en de EU.

Het rapport prijst de inspanningen van Turkije om de grootste vluchtelingenpopulatie ter wereld te blijven huisvesten en wijst op de aanhoudende verstrekking van EU-financiering hiervoor. Europarlementariërs beloven dit in de toekomst door te zetten. Ze steunen ook het voorstel van de Commissie om onderhandelingen te starten om een ​​voor beide partijen voordelige douane-unie te actualiseren, maar waarschuwen dat het Parlement alleen een definitief akkoord kan steunen als aan de noodzakelijke democratische voorwaarden rondom mensenrechten en fundamentele vrijheden, eerbiediging van het internationaal recht en goede nabuurschapsbetrekkingen wordt voldaan.

Samenvattend kan het Parlement in dit stadium niet rechtvaardigen dat het standpunt over de formele opschorting van de toetredingsonderhandelingen met Turkije, die sinds 2018 feitelijk stilliggen, wordt aangepast, aldus de Europarlementariërs. Door openlijk de bindende uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot de zaak van Osman Kavala en anderen tegen te spreken, heeft de huidige Turkse regering opzettelijk alle ambities om het EU-toetredingsproces op dit moment te heropenen, tenietgedaan, voegen de leden eraan toe.

Turkse bezwaren tegen de NAVO-aanvragen van Zweden en Finland

De leden van het Europees Parlement roepen de Turkse regering op om de aanvragen voor het NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden in goed vertrouwen te behandelen, constructief mee te werken aan het oplossen van mogelijke openstaande problemen en geen onnodige druk uit te oefenen in dit proces. In de huidige ernstige omstandigheden is het belangrijk dat alle NAVO-bondgenoten vooruitziend handelen en de toetredingsprotocollen van de twee landen snel ratificeren, benadrukken ze.

Quote

“In de huidige uitdagende tijden kunnen waarden en principes, die de kern vormen van elk EU-toetredingsproces, niet onderdoen voor geopolitieke omstandigheden. Dat is de reden waarom het Parlement - en ik hoop alle EU-instellingen - niet zal zwijgen wanneer het wordt geconfronteerd met de huidige autoritaire spiraal in het land.

In plaats van het vertrouwen te herwinnen - wat hard nodig is in de betrekkingen tussen de EU en Turkije - zijn we het nu aan het verliezen; het onverantwoordelijke veto in de NAVO en de oplopende spanningen met EU-lidstaten zijn zorgwekkende tekenen voor de toekomst, gekenmerkt door de pre-verkiezingssituatie in het land. Als er geen verandering komt, zie ik het toetredingsproces niet nogmaals vijf jaar overleven”, zei rapporteur Nacho Sánchez Amor (S&D, Spanje).


Terug naar boven