r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Brussel

Atomium in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 6 december 2022
plaats Brussel, België
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 5 december 2022 (OR. en)

15375/22 OJ CONS 76 ECOFIN 1253

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken)

Europagebouw, Brussel

6 december 2022 (10.00)

Vergadervorm 1+ 3 (+2 in de luisterzaal)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 15376/22

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  (evt.) Uitvoeringsbesluit van de Raad inzake maatregelen ter 12551/22 + ADD 1

  bescherming van de Uniebegroting tegen schendingen van de 15192/22 beginselen van de rechtsstaat in Hongarije (Rechtsgrondslag: Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting) Gedachtewisseling

 • 4. 
  (evt.) Economisch herstel in Europa a) Uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit Stand van zaken

  Gedachtewisseling

 • b) 
  Uitvoeringsbesluiten van de Raad in het kader van de (*) 15447/22 + ADD 1

  herstel- en veerkrachtfaciliteit (Rechtsgrondslag: Artikel 20 van Verordening (EU) 2021/241 van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2021 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit) Gedachtewisseling Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 5. 
  (evt.) Wetgevingspakket inzake financiële steun aan Oekraïne

  (Rechtsgrondslag: Artikel 212, artikel 312 en artikel 322, lid 1) a) Verordening tot wijziging van Verordening 2020/2093 tot 15179/22 + ADD 1 bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren (*) 14471/1/22 REV 1 2021-2027

  • b) 
   Verordening tot instelling van een instrument om steun te 15232/22 + COR 1 verlenen aan Oekraïne voor 2023 (macrofinanciële (*) + ADD 1

   bijstand +) PE-CONS 63/22 15225/22

  • c) 
   Verordening tot wijziging van Verordening 2018/1046 (*) PE-CONS 62/22 met betrekking tot de vaststelling van een gediversifieerde

   financieringsstrategie als algemene leenmethode

  Vaststelling Besluit om af te wijken van de periode van acht weken, waarin is voorzien in artikel 4 van Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de EU

 • 6. 
  (evt.) Richtlijn tot waarborging van een mondiaal 15349/22 + COR 1 minimumniveau van belastingheffing voor groepen van (*) 8778/22

  multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Europese Unie (Rechtsgrondslag: artikel 115 VWEU) Vaststelling

 • 7. 
  Herziening van de energiebelastingrichtlijn 14736/22

  Oriënterend debat

 • 8. 
  Nieuwe eigen middelen: Stand van zaken 15178/22

  Verslag van het voorzitterschap

 • 9. 
  Diversen 15127/22

  Lopende wetgevingsvoorstellen over financiële diensten Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 10. 
  Mededeling van de Commissie over de evaluatie van de 13828/22 economische governance

  Presentatie door de Commissie Gedachtewisseling

 • 11. 
  Europees Semester 2023 15180/22 Jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2023, + ADD 1 waarschuwingsmechanismeverslag 2023 en aanbeveling over 15184/22 het economisch beleid van de eurozone 15189/22 Presentatie door de Commissie + ADD 1 Gedachtewisseling
 • 12. 
  Jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de uitvoering van de begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 Presentatie
 • 13. 
  Goedkeuring van de begroting voor 2023: follow-up

  Informatie van het voorzitterschap

 • 14. 
  Diversen

  Eerste lezing

  Bijzondere wetgevingsprocedure

  Op basis van een Commissievoorstel

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën. Deze raad vergadert formeel één keer per maand, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) aan.

De Raad Economische en Financiële Zaken is verantwoordelijk voor het EU-beleid op drie grote gebieden: economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten. De dag voorafgaand aan de ECOFIN-bijeenkomst komt gewoonlijk de Eurogroep bijeen.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Delen

Terug naar boven