r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europese Rekenkamer: EU overschatte klimaatuitgaven met 72 miljard euro

dinsdag 31 mei 2022, 13:15
Fabriek co2

DEN HAAG (PDC) - Geld van de Europese Unie dat bedoeld was om klimaatverandering tegen te gaan is veel minder vaak besteed aan klimaatrelevante doelen dan de Europese Commissie beweert. Zo concludeert de Europese Rekenkamer in een speciaal rapport over de uitgaven van de EU over 2014-2020 dat gisteren is gepubliceerd. De Rekenkamer controleert of de financiële middelen van de EU correct worden gebruikt en leiden tot de gewenste resultaten.

De EU streefde ernaar om in de begrotingsperiode 2014-2020 minstens 20 procent van haar budget aan klimaatmaatregelen te besteden. Vorig jaar meldde de Commissie dat de EU over de periode 2014-2020 216 miljard, 20,1 procent van de begroting, had uitgegeven aan maatregelen die de CO2-uitstoot terugdringen of aanpassing aan het veranderende klimaat ondersteunen.

Maar de Rekenkamer concludeert na een analyse van de uitgaven dat van 72 miljard euro aan uitgaven niet is aangetoond dat ze relevant waren voor het klimaat. De EU heeft haar streefdoel van 20 procent dan ook niet gehaald, maar ongeveer 13% van de begroting uitgegeven aan klimaatrelevante uitgaven, aldus de Rekenkamer.

Volgens de Rekenkamer zijn de tekortkomingen in de verslaglegging over klimaatuitgaven zo groot, dat deze over het algemeen onbetrouwbaar is. Vooral bij landbouwsubsidies ter waarde van 60 miljard euro is niet aangetoond dat ze hebben geleid tot vermindering van de CO2-uitstoot. In enkele gevallen werden uitgaven geacht bij te dragen tegen klimaatverandering, maar hebben de projecten die werden ondersteund weinig tot geen effect gehad op het klimaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanleggen van wegen in plattelandsgebieden.

Volgens de Rekenkamer is de methode van de Europese Commissie om uitgaven als 'groen' aan te merken onbetrouwbaar, en de auditors spreken hun bezorgdheid uit over de betrouwbaarheid van de verslaglegging over de periode 2021-2027. Zo wordt de klimaatimpact van bestedingen voor verschillende beleidsterreinen anders berekend. Ook evalueert de Commissie niet of uitgaven daadwerkelijk klimaatrelevant waren.

De Rekenkamer beveelt de Commissie aan om de verslaglegging te verbeteren, door bijvoorbeeld de klimaatrelevantie van landbouwfinanciering te onderbouwen.

Bron: Europese Rekenkamer, NOS

Terug naar boven