r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart)), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 juni 2022 (OR. fr) 9634/22 OJ CONS 36 COMPET 417 IND 204 MI 432 RECH 317 ESPACE 61

VOORLOPIGE AGENDA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart))

ECCL, Luxemburg 9 en 10 juni 2022 (10.00, 10.00)

Vergadervorm: 2+2 (+1 in de luisterzaal)

ZITTING OP DONDERDAG 9 JUNI 2022 (10.00 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 9640/22 INTERNE MARKT EN INDUSTRIE

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 3. 
  Richtlijn consumentenkrediet 9433/1/22 REV 1

  Algemene oriëntatie + ADD 1

 • 4. 
  Verordening voor een raamwerk met maatregelen ter versterking 9361/22

  van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders 9178/22 (chipverordening) 6170/22 + ADD 1 Voortgangsverslag Oriënterend debat

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 5. 
  Versterking van de veerkracht van de Europese strategische 9179/22

  industriële ecosystemen Oriënterend debat

Diversen

 • 6. 
  a) Lopende wetgevingsvoorstellen

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Richtlijn ter versterking van de positie van de consument 7808/22 + ADD 1

  voor de groene transitie Informatie van het voorzitterschap

  • b) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Tsjechische delegatie

ZITTING OP VRIJDAG 10 JUNI 2022 (10.00 uur)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

ONDERZOEK

 • 7. 
  Conclusies over de Europese missies 9517/1/22 REV 1

Goedkeuring + ADD 1

 • 8. 
  Conclusies over waarden en beginselen voor internationale 9524/1/22 REV 1

  samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie + ADD 1-2 Goedkeuring

 • 9. 
  Conclusies over de evaluatie van onderzoek en de uitvoering 9515/22 + ADD 1

  van open wetenschap Goedkeuring

 • 10. 
  Ondersteuning van jonge onderzoekers in tijden van crisis 9182/22

  Oriënterend debat RUIMTEVAART

 • 11. 
  Conclusies over Copernicus tegen 2035 9389/22

  Goedkeuring

 • 12. 
  Conclusies over een EU-aanpak van het ruimteverkeersbeheer 9395/22

  Goedkeuring

 • 13. 
  Veerkracht en concurrentievermogen van het 9175/22

  ruimtevaartprogramma van de Unie Oriënterend debat

Diversen

Onderzoek

 • 14. 
  a) Evenementen en activiteiten tijdens het Franse 9455/22

  voorzitterschap Informatie van het voorzitterschap

  • b) 
   Implementatie van de nieuwe governance van de Europese 9578/22

   Onderzoeksruimte: stand van zaken Informatie van de Commissie

  • c) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Tsjechische delegatie

Ruimtevaart d) Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap

Informatie van de Tsjechische delegatie

Eerste lezing Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad) Op basis van een Commissievoorstel


Delen

Inhoud

1.

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

De raadsformatie Concurrentievermogen (COMPET) bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken. Deze raad vergadert ten minste vier keer per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen, daarnaast zijn ook informele bijeenkomsten mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens (VVD) aan.

De Raad Concurrentievermogen werkt aan de verbetering van het concurrentie­vermogen en de groei in de EU op voornamelijk vier belangrijke beleids­terreinen: de interne markt, industrie, onderzoek en innovatie, en ruimtevaart.

2.

Relevante EU dossiers

3.

Meer over...

Delen

Terug naar boven