r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Burgerconsultatie Toekomst van Europa: merendeel Nederlanders tegen transnationale kieslijsten

vrijdag 27 mei 2022, 11:35

DEN HAAG (PDC) - Respondenten van de burgerconsultatie van de Tweede Kamer over de toekomst van Europa zijn overwegend negatief (64%) over transnationale kieslijsten. Dit staat in het rapport van rapporteurs Amhaouch (CDA), Kamminga (VVD) en Sjoerdsma (D66) dat op 25 mei gepubliceerd is.

De burgerconsultatie werd gehouden naar aanleiding van de Conferentie over de Toekomst van Europa met het doel om onafhankelijk de input van Nederlanders over de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie te verkrijgen. Deze consultatie was een initiatief van de Tweede Kamer en stond los van de Conferentie zelf. Doel was om de Conferentie extra onder de aandacht van burgers te brengen. De consultatie liep van 16 februari 2022 tot 14 maart 2022. Er deden 9315 mensen mee aan het onderzoek.

Benoemenswaardig was dat 92% van de deelnemers vindt dat burgers meer inspraak moeten krijgen in het besluitvormingsproces in de EU. Daarnaast zijn respondenten negatief (89%) over meer bevoegdheden voor de EU op het gebied van defensie en veiligheid. Verder geven deelnemers aan dat transparantie en openheid in de EU veel sterker zou moeten zijn.

Bron: Rapport 'Conferentie over de Toekomst van Europa: Terugkoppeling van de burgerconsultatie'

Delen

Terug naar boven