r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europese Commissie kritisch over onevenwichtigheden in Nederlandse economie

dinsdag 24 mei 2022, 12:15
Vlag EU en Nederland
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

DEN HAAG (PDC) - De Nederlandse economie vertoont onevenwichtigheden, zo stelt de Europese Commissie in haar jaarlijkse analyse van de economische en sociale situatie in de lidstaten. Binnen het kader van het Europees Semester analyseert de Commissie de nationale begrotingsplannen en geeft de lidstaten vervolgens aanbevelingen, waarmee zij rekening moeten houden als zij hun begrotingen voor het komende jaar opstellen.

De Commissie prijst de kracht van de Nederlandse economie en het hoge niveau van digitalisering. Ook stelt de Commissie vast dat Nederland maatregelen heeft genomen om belastingontwijking tegen te gaan. Maar de Commissie is ook kritisch over het Nederlandse beleid op meerdere terreinen.

Zo waarschuwt de Commissie net als vorig jaar vooral voor de hoge schulden van bedrijven en huishoudens, mede veroorzaakt door de hoge huizenprijzen. Deze hoge schulden maken Nederlandse huishoudens gevoelig voor 'economische schokken'. Ook maakt de Commissie zich zorgen over de toenemende personeelstekorten. Tot slot loopt Nederland achteraan in Europa als het gaat om het uitfaseren van fossiele brandstoffen.

Op basis van de analyse heeft de Commissie enkele aanbevelingen voor de Nederlandse economie gepresenteerd. Zo moedigt de Commissie Nederland aan om aan de slag te gaan met de uitvoering van plannen om het pensioenstelsel te hervormen, en te zorgen voor voldoende woningen.

Ook adviseert de Commissie om de deeltijdeconomie te verkleinen en het gebruik van tijdelijke en flexibele contracten terug te dringen. Tot slot adviseert de Commissie om de inzet van hernieuwbare energie te bevorderen door meer in duurzame transport en landbouw te investeren.

Bron: Europese Commissie

Terug naar boven