r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verslag Tweede Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 36091 - Eerste incidentele suppletoire begroting Defensie 2022