r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Eerste lidstaten zeggen zo'n 270 miljoen euro toe voor de uitvoering van het ALMA-initiatief

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 17 mei 2022.

De eerste lidstaten hebben zich ertoe verbonden het nieuwe ALMA-initiatief (“Aim, Learn, Master, Achieve”) van de Commissie uit te voeren om kansarme jongeren op weg te helpen naar een baan of vervolgonderwijs.

Tijdens een evenement over werkgelegenheid voor jongeren dat vorige week door de Commissie werd georganiseerd, heeft deze aangekondigd dat tot dusver meer dan de helft van de lidstaten zich ertoe heeft verbonden ALMA in te voeren in hun land.

Daarnaast hebben volgens de huidige ramingen al acht lidstaten toegezegd zo'n 270 miljoen euro voor te behouden voor het ALMA-initiatief in het kader van hun programma's van het Europees Sociaal Fonds (ESF+). Meer toezeggingen worden verwacht, waardoor jongeren uit heel Europa van dit nieuwe initiatief zullen kunnen profiteren.

Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze, zei hierover: “Met ALMA willen we jongeren die tot nu toe systematisch uit de boot vielen, helpen hun weg te vinden in het leven en succesvol te zijn. Het is de bedoeling Europa dichter bij de samenleving te brengen, werkervaring te bieden, de werkgelegenheid voor jongeren te verbeteren en de Europese jongeren betere vooruitzichten te bieden. Zij zijn onze hoop en maken een betere toekomst mogelijk.”

Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten: “De EU biedt steun aan alle jongeren, en met name aan degenen die het moeilijk hebben. Door deel te nemen aan ALMA zullen kansarme jongeren vertrouwen krijgen en geloven dat zij in het leven kunnen slagen. De Commissie is vastbesloten om van ALMA een succes te maken.”

Tijdens het evenement van 12 mei bespraken regeringsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de Internationale Arbeidsorganisatie, sociale partners, bedrijven en openbare diensten voor arbeidsvoorziening de uitdagingen en kansen in verband met werkgelegenheid voor jongeren. Zij deelden ook hun standpunten over de manier waarop het nieuwe mobiliteitsprogramma voor sociale inclusie, ALMA, tot een succes kan worden gemaakt. Jongeren uit België, Tsjechië, Duitsland, Ierland, Italië, Polen, Spanje en Zweden zijn naar Brussel gekomen om uit te leggen hoe zij hebben geprofiteerd van programma's die vergelijkbaar zijn met ALMA, en hoe die ervaring hun leven heeft veranderd.

Achtergrond

In haar toespraak over de Staat van de Unie kondigde de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, het nieuwe ALMA-initiatief aan. Dit zal tijdens het Europees Jaar van de Jeugd 2022 van start gaan. Hierbij zei zij: “Europa heeft zijn jongeren stuk voor stuk nodig. We moeten de helpende hand reiken aan degenen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Die geen werk hebben. Die geen onderwijs of opleiding volgen. Juist voor hen zullen we een nieuw programma in het leven roepen: ALMA.”

ALMA is een initiatief voor actieve inclusie van kansarme jongeren (tussen 18 en 30 jaar) die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen. Deelnemers krijgen gedurende twee tot zes maanden onder toezicht een werkgerelateerde leerervaring in een andere EU-lidstaat. Voor en na hun verblijf in het buitenland krijgen zij ook een intensieve opleiding.

Het doel van ALMA is de vaardigheden, kennis en ervaring van de deelnemers te verbeteren. Zo kunnen zij bij de terugkeer in hun eigen land hun weg vinden naar de arbeidsmarkt of het onderwijs. Zij krijgen zo ook de kans om in heel Europa nieuwe contacten te leggen.

De lidstaten worden aangemoedigd om de nodige middelen uit hun programma's van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) voor de periode 2021-2027 vast te leggen voor de uitvoering van het ALMA-initiatief. Daarnaast verleent de Commissie administratieve bijstand om de lidstaten te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van dit initiatief.

Met dit nieuwe initiatief bevestigt de Commissie de toezegging die zij deed in de Europese pijler van sociale rechten om ongelijkheden aan te pakken en actieve ondersteuning te bieden voor werkgelegenheid en scholing, met name voor kansarme jongeren. ALMA zal ook helpen bij de uitvoering van de jongerengarantie, die in 2020 is versterkt. Op die manier vormt ALMA een aanvulling op bestaande mobiliteitsprogramma's voor jongeren, zoals Erasmus Plus of het Europees Solidariteitskorps.

Meer informatie

Website van ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

Nieuwsbericht: “EU countries commit to making ALMA initiative a reality”

Website van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

Europees Jaar van de Jeugd


Terug naar boven