r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Warschau en Brussel bijna eens over miljarden coronaherstelfonds

vrijdag 13 mei 2022, 19:05
Andrzej Duda, President van Polen, Ursula von der Leyen
Bron: European Commission

BRUSSEL/WARSCHAU (ANP) - Er zit schot in de slepende onderhandelingen tussen Polen en de Europese Commissie over de miljarden uit het coronaherstelfonds waarop Polen aanspraak maakt. Er is in principe een uitweg gevonden uit de ruzie over de Poolse omgang met de rechtsstaat, meldt Warschau.

De onderhandelaars zijn eruit en er is nu alleen nog "officiële goedkeuring door de Europese Commissie nodig", zegt verantwoordelijk minister Waldemar Buda. Hij verwacht die "binnen een dag of tien". De Europese Commissie bevestigt dat zij "de laatste hand legt" aan het overleg met Polen over wat de lidstaat moet hebben bereikt en moet beloven voor de 36 miljard euro uit het herstelfonds.

De commissie wil met name een eind maken aan de greep die de Poolse politiek heeft op de rechterlijke macht. Polen moet daarom een tuchtkamer opdoeken die rechters kon aanpakken die de regering niet aanstaan, herhaalde het dagelijks bestuur van de EU vrijdag. Verder moet het Poolse tuchtrecht op de schop en moeten op onwettige wijze ontslagen rechters hun baan terugkrijgen.

Die voorwaarden hoeven niet allemaal al helemaal vervuld te zijn voor de geldkraan geleidelijk open kan, laat Brussel doorschemeren. De commissie zegt "mijlpalen en doelen" met Polen af te spreken.

Polen en Hongarije zijn, naast het door de kabinetsformatie late Nederland, de enige EU-landen waarvan de steunaanvraag nog niet is goedgekeurd. De commissie hield de hand op de knip zolang de twee zorgenkinderen morrelen aan de democratie en de rechtsstaat. Maar sinds Polen vooroploopt in de hulp aan het benarde Oekraïne is de druk op Brussel om Warschau tegemoet te komen zienderogen gegroeid.

Terug naar boven