r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Coronavirus: Commissie bereikt overeenstemming met BioNTech-Pfizer om de leveringstermijnen aan te passen aan de behoeften van de lidstaten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 13 mei 2022.

Vandaag heeft de Europese Commissie overeenstemming bereikt met BioNTech en Pfizer om beter in te spelen op de behoeften van de lidstaten aan COVID-19-vaccins voor de komende maanden. Hierdoor zullen de lidstaten toegang hebben tot de vaccins wanneer zij deze nodig hebben — met inbegrip van vaccins die aangepast zijn aan toekomstige varianten, voor zover goedgekeurd — zodat zij later dit jaar kunnen reageren op eventuele epidemiologische ontwikkelingen, en partnerlanden wereldwijd kunnen blijven steunen.

Met deze overeenkomst met BioNTech-Pfizer worden de oorspronkelijk overeengekomen contractuele leveringstermijnen aangepast. De doses die volgens de planning in juni en voor de zomer geleverd zouden worden, worden nu in september en in de herfst en de winter van 2022 geleverd, omdat de lidstaten naar verwachting dan extra vaccinvoorraden nodig zullen hebben voor nationale campagnes en om hun internationale solidariteitsverplichtingen na te komen.

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “Ik ben verheugd over de overeenstemming die vandaag is bereikt over flexibelere leveringsregelingen voor het BioNTech-Pfizer-vaccin. Deze flexibiliteit zal welkom nieuws zijn voor onze lidstaten, aangezien met deze wijziging tegemoet wordt gekomen aan de legitieme bezorgdheid over het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod en tegelijkertijd wordt gewaarborgd dat vaccins geleverd worden indien en wanneer dit later in het jaar nodig is. Wij houden met BioNTech-Pfizer en Moderna de levering van COVID-19-vaccins nauwlettend in de gaten, en staan klaar om de lidstaten te ondersteunen om de nodige flexibiliteit te waarborgen.”

Hiermee wordt ook de levering aan de lidstaten gewaarborgd van aangepaste vaccins die in de herfst of de winter van 2022 worden goedgekeurd.

Deze verandering maakt deel uit van een doorlopend proces van samenwerking tussen de Commissie, de lidstaten en de vaccinleveranciers van de EU om de evoluerende behoeften in verband met de pandemie het hoofd te bieden. De Commissie is voornemens om in de nabije toekomst meer van dergelijke overeenkomsten te sluiten.

Chronologisch overzicht

In 2020 heeft de Europese Unie zwaar geïnvesteerd in de wereldwijde productie van een aantal COVID-19-vaccins. Het was van cruciaal belang om zo snel mogelijk over voldoende vaccins te beschikken, en er moesten aanzienlijke investeringen worden gedaan alvorens duidelijk werd of deze vaccins zouden werken.

De in 2020 genomen risico's hebben duidelijk vruchten afgeworpen, aangezien de ontwikkeling van vaccins zeer succesvol is geweest: van de acht vaccins in de vaccinportefeuille van de EU is er aan vijf een vergunning voor het in de handel brengen verleend, zijn er twee nog in behandeling en is van slechts één de ontwikkeling voortijdig gestaakt.

De EU-lidstaten hebben in een vroeg stadium toegang gekregen tot voldoende aantallen veilige en doeltreffende vaccins, zodat alle EU-burgers zich konden laten vaccineren en boosters konden halen, waarmee levens zijn gered en de gevolgen van de pandemie voor het sociale en economische leven verzacht kon worden.

Bovendien kon een groot aantal van deze vaccins ook worden gebruikt bij de wereldwijde inspanningen om de pandemie aan te pakken. Ongeveer twee derde van de in de EU geproduceerde vaccindoses — meer dan 2 miljard vaccindoses — is naar 167 landen uitgevoerd. De lidstaten hebben bijna 475 miljoen doses gedeeld; daarvan zijn ongeveer 364 miljoen reeds aan ontvangende landen geleverd (waarvan ongeveer 85 % via COVAX).

Tegelijkertijd moeten de lidstaten ervoor blijven zorgen dat zij beschikken over de strategische voorraden vaccins die zij nodig hebben om de mogelijke epidemiologische evolutie van het COVID-19-virus het hoofd te bieden. Dit houdt onder meer in dat er contracten moeten worden gesloten die de levering van aangepaste vaccins mogelijk maken, indien nodig.

De Commissie, de lidstaten en BioNTech-Pfizer hebben onlangs al een wijziging van het contract ondertekend om de leveringen van mei en juni uit te stellen tot later in het derde kwartaal van dit jaar, om rekening te houden met de fluctuerende vraag naar COVID-19-vaccins.

In samenwerking met de fabrikanten blijft de Commissie verdere uitwisseling van doses tussen de lidstaten faciliteren om beter in hun behoeften te voorzien.

Meer informatie

EU-vaccinstrategie

Veilige vaccins voor mensen in Europa

Vragen en antwoorden: Voorwaardelijke vergunning voor het in de EU in de handel brengen van COVID-19-vaccins

Coronavirus: EU-respons

Coronamaatregelen van de Commissie

Factsheet (EN): Hoe werken COVID-19-vaccins?

Factsheet (EN): De gezondheidsvoordelen van vaccinatie

Factsheet (EN): De goedkeuringsprocedure

Factsheet (EN): Veiligheid op lange termijn

Factsheet (EN): De huidige EU-vaccinportefeuille


Terug naar boven